Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel

U heeft bij ons een pakket met één of meer personeelsverzekeringen. Hieronder vindt u een overzicht van alle voorwaarden. Op uw polisblad ziet u welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Voorwaarden

Pakket

Compleet Verzekerd Mijn personeel

Algemene voorwaarden(2001)

Verzekeringen

Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen Aanvullende voorwaarden(2102)
Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen Aanvullende voorwaarden(2104)
Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld Aanvullende voorwaarden(2103)
 MKB Verzuim Ontzorg Verzekering Aanvullende voorwaarden(2105)
ZW-eigenrisicoverzekering Aanvullende voorwaarden(2202)
Dienstverlening ZW-eigenrisicoverzekering Aanvullende voorwaarden(2203)
WGA-eigenrisicoverzekering Aanvullende voorwaarden(2301)
WGA-gatverzekering Plus Aanvullende voorwaarden(2406)
WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Aanvullende voorwaarden(2408)
Ongevallenverzekering Collectief Jaarloonsom Aanvullende voorwaarden(2505)
Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen activiteitendekking Aanvullende voorwaarden(2506)
Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen Aanvullende voorwaarden(2504)

Diensten bij uw verzekering

Preventie- en re-integratie-ondersteuning Voorwaarden preventie- en re-integratie-ondersteuning(2608)
Preventie-, re-integratie-ondersteuning en budgetten Voorwaarden preventie-, re-integratie-ondersteuning en budgetten(2607)
Rechtsbijstand Voorwaarden Rechtsbijstand(2606)

Pensioenwet

Pensioenreglement WIA-aanvullings-verzekering onder de WIA-loongrens Pensioenreglement(2404)
Pensioenreglement WIA-aanvullings-verzekering boven de WIA-loongrens Pensioenreglement(2403)
Pensioenreglement WGA-gatverzekering Pensioenreglement(2405)
Pensioenreglement WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement(2407)
UitvoeringsovereenkomstWIA 0-tot-100 Plan Uitvoeringsovereenkomst(2402)
Addendum WIA 0-tot-100 Plan Addendum WIA 0-tot-100 Plan(2409)