Uw wijzigingsoverzichten

Bekijk hieronder het wijzigingsoverzicht voor uw pakket, verzekering of dienst

Nieuwe voorwaarden

Wijzigingsoverzichten

Pakket

Compleet Verzekerd Mijn personeel

 Aanvullende voorwaarden (2001) Wijzigingsoverzicht (770887)

Verzekeringen

Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen

Aanvullende voorwaarden (2102)

Wijzigingsoverzicht (770912)

Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld

Aanvullende voorwaarden (2103)

Wijzigingsoverzicht (770851)

ZW-eigenrisicoverzekering

Aanvullende voorwaarden (2202)

Wijzigingsoverzicht (770833)

Dienstverlening ZW-eigenrisicoverzekering

Aanvullende voorwaarden (2203)

Wijzigingsoverzicht (770832)

WGA-eigenrisicoverzekering

Aanvullende voorwaarden (2301)

Wijzigingsoverzicht (770809)

WGA-gatverzekering Plus

Aanvullende voorwaarden (2406)

Wijzigingsoverzicht (770897)

WIA-aanvullingsverzekering onder 35%

Aanvullende voorwaarden (2408)

Wijzigingsoverzicht (770896)

Ongevallenverzekering Collectief Jaarloonsom

Aanvullende voorwaarden (2505)

Wijzigingsoverzicht (770899)

Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen activiteitendekking

Aanvullende voorwaarden (2506)

Wijzigingsoverzicht (770898)

Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen

Aanvullende voorwaarden (2504) Wijzigingsoverzicht (770900)

Diensten bij uw verzekering

Preventie- en re-integratie-ondersteuning

Voorwaarden preventie- en re-integratie-ondersteuning (2608)

Wijzigingsoverzicht (770894)

Preventie-, re-integratie-ondersteuning en budgetten

Voorwaarden preventie- en re-integratie-ondersteuning (2607)

Wijzigingsoverzicht (770895)