Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel

Uw nieuwe voorwaarden

Per 1 januari 2022 gelden er voor een aantal van onze personeelsverzekeringen nieuwe voorwaarden. Hieronder vindt u de nieuwe voorwaarden en het bijbehorende wijzigingsoverzicht.

Op uw polisblad ziet u welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Pakket

CompleetVerzekerd Mijn personeel Algemene voorwaarden (2001)

Verzekeringen

 

Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen met arbodienstverlening van ArboNed of Perspectief 

Preventie-, re-integratieondersteuning en budgetten

Voorwaarden  (2607)                         

Wijzigingsoverzicht  (992781)*

 

Ongevallenverzekering 

Ongevallenverzekering Collectief Jaarloonsom            Aanvullende voorwaarden (2505) Wijzigingsoverzicht (992780)*
Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen Aanvullende voorwaarden (2504) Wijzigingsoverzicht (992780)*
Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen,
activiteitendekking
Aanvullende voorwaarden (2506) Wijzigingsoverzicht (992780)*

 

* Deze wijzigingsoverzichten zijn niet van toepassing voor relaties die bij ons de Verzuim- of Ongevallenverzekering Collectief hebben gesloten op basis van de mantelovereenkomst die wij hebben met Bouwend Nederland.