Gebouwenverzekering voor paarden

Waarom de gebouwenverzekering voor paarden?

De gebouwen op je terrein zijn een onmisbaar en waardevol bezit. Het is daarom van groot belang om je gebouwen goed te verzekeren. Stel je voor dat je met een flinke brand- of stormschade te maken krijgt. Met de verschillende gebouwenverzekeringen voor paarden van De Zeeuwse worden de kosten om je gebouwen na schade te laten herstellen of herbouwen gedekt Dit geldt ook voor de bijkomende kosten zoals expertise- en bereddingskosten.

Belangrijkste voordelen

 • Plus cirkel
  Dekt materiele schade aan uw gebouw
 • Plus cirkel
  Verschillende aanvullende dekkingen
 • Plus cirkel
  Verzekering op maat

Wat is de gebouwenverzekering voor paarden?

Met de gebouwenverzekering van De Zeeuwse ben je goed verzekerd als je gebouw geheel of gedeeltelijk verloren gaat. Bijvoorbeeld door brand- of stormschade aan uw paardenstallen, rijhallen, stapmolens, longeercirkels en schuren. U kunt kiezen uit de dekkingen brand, brand-storm-hagel, of uitgebreid. U kunt de verzekering uitbreiden met de aanvullende dekkingen inventaris, extra opruimingskosten en glasdekking.

Als de schade onder de dekking valt, vergoeden wij het bedrag dat nodig is om het gebouw te herbouwen of te herstellen.

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden materiele schade door een onverwachte gebeurtenis aan het verzekerde gebouw. Je kunt kiezen tussen de dekkingen brand, brand-storm-hagel, of uitgebreid.

Brand
De brand dekking bie je de dekking voor o.a. de risico’s brand, luchtverkeer, blikseminslag en overspanning door bliksem en ontploffing

 

Brand-storm-hagel
De brand-storm-hagel dekking bied je dezelfde dekking als de branddekking. Daarnaast is het gebouw ook verzekerd voor schade veroorzaakt door storm en neerslag.

Uitgebreid
De uitgebreide dekking bied je dezelfde dekking als de brand-storm-hagel dekking. Daarnaast is het gebouw ook verzekerd voor schade door diefstal, vandalisme en mest uit mestbassin.

 

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Inventaris
Met deze aanvullende dekking is de inventaris verzekerd die in het verzekerde gebouw
aanwezig is tegen schade door brand, storm, hagel en diefstal. Inventaris zijnde roerende zaken daarbij moet u denken aan gereedschap en niet zelfrijdende werktuigen

Opruimingskosten
Deze aanvullende dekking dekt de kosten voor het oppakken, wegruimen en/of afbreken van verzekerde zaken op het risicoadres na een gedekte schade. De opruimingskosten zijn verzekerd op basis van dezelfde dekking die voor het verzekerde gebouw van toepassing is.

Glas
Deze aanvullende verzekerding dekt schade door glasbreuk van uw gebouw of ruimte door een onzekere gebeurtenis en beschadiging van beschildering en belettering van het glas na breuk.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De gebouwenverzekering biedt ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade door:

 • Milieuschade. Hiervoor sluit u een milieuschadeverzekering af.
 • Schade door opzet of roekeloosheid.
 • Schade door illegale activiteiten. 
 • Schade die ontstaat door achterstallig onderhoud.

Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan de polisvoorwaarden.

Downloads

Downloads

Verzekeringskaart testVerzekeringskaart testVerzekeringskaart test
Voor onze gebouwenverzekering voor paarden werken wij heel bewust samen met erkende adviseurs. Dankzij hun advies krijgt u een maatwerk oplossing die helemaal bij u past.

Leo Remijn
Directeur De Zeeuwse Verzekeringen