Arboaanbod

Kies de arbodienst die bij u past

De Zeeuwse werkt samen met twee arbodiensten: ArboNed en Perspectief. Beide bieden dezelfde dienstverlening. Wie u ook kiest, u krijgt altijd een vast aanspreekpunt en goede begeleiding ziekteverzuim en verzuimpreventie. Lees onder het kopje basisdienstverlening wat een arbodienst standaard levert.

ArboNed en Perspectief stellen zich graag aan u voor. Ze vertellen waar ze voor staan en hoe ze u gaan helpen. Ook geven we u inzicht in de verschillende kosten. Op basis hiervan kiest u met wie u graag wilt werken.

Basisdienstverlening: wat doet een goede arbodienst?

Basisdienstverlening: wat doet een goede arbodienst?

Een goede arbodienst helpt u adequaat bij de preventie en re-integratie van ziekteverzuim. Hij staat u bij en adviseert u de stappen die u neemt in het soms langdurige en lastige proces. Met een goede arbodienst voldoet u aan de wettelijke eisen rondom ziekteverzuim. De arbodienst adviseert over de besteding van de preventie- en integratiebudgetten. Kortom, een goede arbodienst betekent een zorg minder voor u als werkgever.

Wat regelt een goede arbodienst?

  • U heeft één aanspreekpunt die contacten onderhoudt met u en met uw zieke werknemer over terugkeer op de werkvloer. De contactpersoon heeft de regie en bekijkt of het proces van re-integratie goed verloopt. Daar waar nodig stuurt hij bij. Hij overlegt met De Zeeuwse over de inzet van uw preventie- en integratiebudget dat is gekoppeld aan de Verzuimverzekering met arbodienstverlening.
  • Uw arbodienst neemt uiterlijk op de vierde dag na ziekmelding contact met u op en eventueel ook met uw werknemer. In onderling overleg bepaalt u hoe u uw werknemer weer aan het werk krijgt.
  • U voldoet met een goede arbodienst aan de termijnen die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft voor de re-integratie van uw zieke werknemers. Zo stelt de arbodienst een probleemanalyse voor u op tussen de vierde en zesde week. Geeft u advies over hoe u een plan van aanpak voor re-integratie opstelt. En verzorgt de 42e-weekmelding aan het UWV, als dat nodig is.
  • Een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts voor de zieke werknemer.
De twee arbodiensten

De twee arbodiensten

Arboned

logo-arboned
Al ruim 20 jaar maakt ArboNed Nederland vitaler, zodat meer mensen aan het werk zijn én blijven. Als uw vakmensen ziek worden of dreigen uit te vallen, kunt u bij ArboNed rekenen op daadkrachtige verzuimbegeleiding. 

De procesregisseur is uw vaste aanspreekpunt. Hij neemt na elke ziekmelding binnen
4 werkdagen contact met u op. Hij houdt samen met u de regie op het gehele verzuimproces, adviseert en ondersteunt u en uw werknemer bij elke stap die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft. Samen met de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige kijkt hij naar alle aspecten van het verzuim, zodat uw werknemer weer snel en duurzaam terugkeert in eigen of ander werk. Voor het melden en volgen van verzuim maakt u via ArboNed gebruik van Click & Claim van
De Goudse. Daarnaast heeft u toegang tot het online klantportaal ‘Vandaag’ van ArboNed. Hierin kunt u een overzichtelijk werknemersdossier aanleggen, en verzuimacties en terugkoppeling van het spreekuur volgen.

Maar voorkomen is beter dan genezen. Weten hoe een bedrijf ervoor staat, is daarbij het vertrekpunt. Met eigen analyse-instrumenten geeft ArboNed inzicht in verzuim(risico’s) en draagt ze specifieke (branche)oplossingen voor gericht op verzuim, re-integratie én preventie die aantoonbaar bijdragen aan gezonde en fitte werknemers. De dienstverlening is wetenschappelijk getoetst, en kennis en innovatie vormen de basis voor verdere verbetering ervan.

De professionals van ArboNed werken vanuit ruim 60 (spreekuur)locaties verdeeld over heel Nederland. Ook bezoeken ze u graag op uw bedrijf. Alle werknemers worden met zorg opgeleid, getraind en bijgeschoold op de unieke interne Academy. Daarbij is er focus op klanttevredenheid, relatiebeheer, adviesvaardigheden, wetgeving en verzuimbegeleiding.

Het gemiddelde verzuimpercentage van werkgevers die klant zijn van zowel De Goudse als ArboNed is 2,8%. Dit is onder het landelijk gemiddelde. Het afgelopen jaar gaven klanten ArboNed een 7,6 voor de dienstverlening.

Perspectief

logo-perspectief

Perspectief biedt al meer dan 15 jaar een persoonlijke aanpak en is ervan overtuigd dat elk type bedrijf het ziekteverzuim tot een minimum kan beperken. Daartoe wordt elke klant op maat bediend, passend bij de omvang en de interne deskundigheid.

De verzuimconsultants van Perspectief begeleiden werkgevers en verzuimende werknemers.
Zij werken samen met specialisten op het gebied van arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid om werknemers blijvend terug aan het werk te krijgen. Perspectief stuurt via persoonlijk contact op ‘eigenaarschap’ van werkgever en medewerkers. Dat zorgt ervoor dat bedrijven en medewerkers in beweging komen en herstel en re-integratie optimaal plaatsvinden.

Perspectief is een familiebedrijf, dat creëert gedrevenheid en verbondenheid. De werknemers (dat zijn er nu 170) blijven lang in dienst, en dat komt ten goede aan de service aan klanten. Perspectief ontmoet hen zowel bij de klant zelf als op de circa 60 eigen locaties door het hele land. Voor het melden en volgen van verzuim stelt Perspectief haar systeem CAMAS beschikbaar.

Klanten ervaren Perspectief als een betrouwbare en slagvaardige dienstverlener die dichtbij staat, de juiste ondersteuning biedt en durft te zeggen waar het op staat.Het afgelopen jaar gaven zij Perspectief een 7,9 voor haar dienstverlening.

Volledig overzicht dienstverlening

Het volledige overzicht van de arbodienstverlening staat in het ‘contract arbodienstverlening’. Dit ontvangt u samen met uw offerte van de Verzuimverzekering van uw adviseur.

Wat kost de arbodienstverlening?

Wat kost de arbodienstverlening?

De jaarlijkse abonnementskosten van de arbodienstverlening betaalt u vooraf rechtstreeks aan de arbodienst. Enkele zaken vallen niet onder het abonnement. Maakt u hier gebruik van? Dan ontvangt u hiervoor een aparte factuur.

 

logo-arboned logo-perspectief 

Comfort
pakket

Comfort
abonnement

Abonnementsprijs
per
werknemer
per jaar

€ 100,95
(Prijs: 2018)

€ 98,50
(Prijs: 2018)

Volledig overzicht kosten

Het volledige overzicht van de kosten van de arbodienstverlening staat in het ‘contract arbodienstverlening’. Dit ontvangt u samen met uw offerte van de Verzuimverzekering van uw adviseur.