Verzuimverzekering: ons Arbo-aanbod

Kies de arbodienst die bij u past

Als u kiest voor onze Verzuimverzekering met arbodienstverlening profiteert u van:

  • Poortwachtergarantie.
  • Preventiebudget van € 500,-* per dreigend langdurig ziektegeval.
  • Re-integratiebudget van € 4.000,-* per ziektegeval.
  • VerzuimCoach, als uw persoonlijke aanspreekpunt bij De Zeeuwse.

*Deze bedragen verdubbelen als u deze verzuimoplossing combineert met een WGA-eigenrisicoverzekering of een verzekering uit het WIA 0-tot-100 Plan.

 

De Zeeuwse werkt samen met ArboNed en Perspectief, gerenommeerde arbodiensten met jarenlange ervaring op het gebied van verzuimpreventie en re-integratie. In de basis bieden ze dezelfde dienstverlening. Om u te helpen een keuze te maken, geven wij u een korte beschrijving van de twee bedrijven en hun kostenstructuur. Maar eerst leest u waar hun basisdienstverlening uit bestaat.

Basisdienstverlening: wat doet een goede arbodienst?

Basisdienstverlening: wat doet een goede arbodienst?

  • U krijgt één aanspreekpunt. Deze contactpersoon onderhoudt contact met u en uw verzuimende werknemer over de re-integratie en plant zo nodig een consult in bij de bedrijfsarts. De contactpersoon houdt de regie, stuurt waar nodig bij en overlegt met
    De Zeeuwse over de inzet van het preventie- en het re-integratiebudget dat hoort bij de Verzuimverzekering met arbodienstverlening.
  • Uiterlijk op de 4e dag na de ziekmelding neemt uw contactpersoon contact op met u en eventueel uw werknemer. In overleg wordt bepaald welke acties worden ingezet om de werknemer terug aan het werk te helpen.
  • Er wordt bewaakt dat u voldoet aan de termijnen die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft voor het re-integratieproces van verzuimende werknemers. Er wordt bijvoorbeeld een Probleemanalyse voor u opgesteld tussen de 4e en 6e week, u krijgt advies over het opstellen van een Plan van Aanpak voor re-integratie en er wordt zo nodig een 42e weekmelding aan het UWV gedaan.
  • Werknemers hebben recht op een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts. Dit is ook onderdeel van het arbopakket.
De twee arbodiensten

De twee arbodiensten

Wat kost de arbodienstverlening?

Wat kost de arbodienstverlening?

U betaalt de abonnementskosten rechtstreeks aan de arbodienstverlener. Dit vindt jaarlijks vooraf plaats. De meeste dienstverlening valt onder het abonnement. Enkele zaken worden apart gefactureerd.

 

 

Arbomed logo-perspectief 

Comfort
pakket

Comfort
abonnement

Abonnementsprijs
per 
werknemer
per jaar

€ 130,75
(Prijs: 2024)

€ 130,50
(Prijs: 2024)

De betaling van het abonnement vindt jaarlijks vooraf plaats. De meeste re-integratieactiviteiten zijn inbegrepen in het abonnement. Enkele activiteiten zijn niet opgenomen in het abonnement en worden achteraf, na uitvoering, gefactureerd.

Volledig overzicht kosten

Een volledig overzicht van de kosten van ArboNed of Perspectief vindt u in het contract arbodienstverlening en de bijbehorende documenten. Deze treft u per arbodienst hieronder aan.

Arboned
Algemene-en samenwerkingsvoorwaarden ArboNed
Activiteitenoverzicht ArboNed
Activiteitenoverzicht ArboNed Detailhandel
Activiteitenoverzicht ArboNed Horeca

Perspectief
Betalings-en-leveringsvoorwaarden-Perspectief
Overeenkomst Verzuimmanagement Comfort
Tarievenlijst Perspectief