Arboaanbod

Kies de arbodienst die bij u past

De Zeeuwse werkt samen met twee arbodiensten: ArboNed en Perspectief. Beide bieden dezelfde dienstverlening. Wie u ook kiest, u krijgt altijd een vast aanspreekpunt en goede begeleiding ziekteverzuim en verzuimpreventie. Lees onder het kopje basisdienstverlening wat een arbodienst standaard levert.

ArboNed en Perspectief stellen zich graag aan u voor. Ze vertellen waar ze voor staan en hoe ze u gaan helpen. Ook geven we u inzicht in de verschillende kosten. Op basis hiervan kiest u met wie u graag wilt werken.

Basisdienstverlening: wat doet een goede arbodienst?

Basisdienstverlening: wat doet een goede arbodienst?

Een goede arbodienst helpt u adequaat bij de preventie en re-integratie van ziekteverzuim. Hij staat u bij en adviseert u de stappen die u neemt in het soms langdurige en lastige proces. Met een goede arbodienst voldoet u aan de wettelijke eisen rondom ziekteverzuim. De arbodienst adviseert over de besteding van de preventie- en integratiebudgetten. Kortom, een goede arbodienst betekent een zorg minder voor u als werkgever.

Wat regelt een goede arbodienst?

  • U heeft één aanspreekpunt die contacten onderhoudt met u en met uw zieke werknemer over terugkeer op de werkvloer. De contactpersoon heeft de regie en bekijkt of het proces van re-integratie goed verloopt. Daar waar nodig stuurt hij bij. Hij overlegt met De Zeeuwse over de inzet van uw preventie- en integratiebudget dat is gekoppeld aan de Verzuimverzekering met arbodienstverlening.
  • Uw arbodienst neemt uiterlijk op de vierde dag na ziekmelding contact met u op en eventueel ook met uw werknemer. In onderling overleg bepaalt u hoe u uw werknemer weer aan het werk krijgt.
  • U voldoet met een goede arbodienst aan de termijnen die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft voor de re-integratie van uw zieke werknemers. Zo stelt de arbodienst een probleemanalyse voor u op tussen de vierde en zesde week. Geeft u advies over hoe u een plan van aanpak voor re-integratie opstelt. En verzorgt de 42e-weekmelding aan het UWV, als dat nodig is.
  • Een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts voor de zieke werknemer.
De twee arbodiensten

De twee arbodiensten

Arboned

logo-arboned

ArboNed helpt u als mkb-ondernemer met al uw (preventieve) arbozaken, zodat u kunt doen waar u goed in bent: ondernemen. Dagelijks staan we klaar voor 61.500 werkgevers en ruim 600.000 werknemers. Wij verlagen verzuim, minimaliseren arbeidsrisico’s en zorgen voor gezonde en vitale medewerkers. Want met vitale mensen kunnen ondernemers hun doelen realiseren en hun ambities waarmaken, kortom: gezond ondernemen.

ArboNed en De Zeeuwse
Om het mkb in Nederland gezonder en vitaler te maken, werkt ArboNed al jaren samen met De Zeeuwse. Dankzij deze samenwerking, in combinatie met onze op data gebaseerde, bewezen effectieve aanpak van verzuimbegeleiding, zijn uw verzuimende werknemers sneller en duurzaam weer aan het werk. Daarnaast levert de samenwerking werkgevers, werknemers en adviseurs veel gemak en voordeel op. Bijvoorbeeld bij het indienen van ziek- en herstelmeldingen, gegevensuitwisseling met de verzekeraar, claimafhandeling en financieringsmogelijkheden van interventies. Uiteraard met inachtneming van alle privacyregels. Zo profiteert u voor een lager tarief van de kwaliteit van ArboNed.

Optimale ondersteuning
De procesregisseurs, bedrijfsartsen en andere professionals van ArboNed hebben ruime ervaring met werkgevers in het mkb. Ze weten wat er speelt en met welke uitdagingen u te maken heeft.

Uw vaste contactpersoon, de procesregisseur, heeft de regie over het gehele proces en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met u samen om uw werknemer zo snel mogelijk, duurzaam weer aan het werk te krijgen. Waar nodig heeft hij contact met De Zeeuwse, bijvoorbeeld over interventievergoedingen. Dit zorgt voor een snelle communicatie met korte lijnen en voor administratief gemak bij het indienen van een claim. Voor het melden en volgen van verzuim maakt u gebruik van de online omgeving van De Zeeuwse. Daarnaast heeft u toegang tot het online klantportaal ‘Vandaag’ van ArboNed. Hierin kunt u een overzichtelijk werknemersdossier aanleggen, en verzuimacties en terugkoppeling van het spreekuur volgen.

Laag verzuimpercentage
In onze aanpak leggen wij de nadruk op het ondersteunen, adviseren en activeren van zowel de werknemer als de werkgever. Deze samenwerking leidt tot een duurzame, snelle en verantwoorde re-integratie en samen zorgen we ervoor dat de verzekeringspremie laag kan blijven.

Deze aanpak loont: het gemiddelde verzuimpercentage van werkgevers die klant zijn van zowel De Zeeuwse als ArboNed is lager dan het landelijk gemiddelde.

 

Perspectief

logo-perspectief

Perspectief biedt al meer dan 15 jaar een persoonlijke aanpak en is ervan overtuigd dat elk type bedrijf het ziekteverzuim tot een minimum kan beperken. Daartoe wordt elke klant op maat bediend, passend bij de omvang en de interne deskundigheid.

De verzuimconsultants van Perspectief begeleiden werkgevers en verzuimende werknemers.
Zij werken samen met specialisten op het gebied van arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid om werknemers blijvend terug aan het werk te krijgen. Perspectief stuurt via persoonlijk contact op ‘eigenaarschap’ van werkgever en medewerkers. Dat zorgt ervoor dat bedrijven en medewerkers in beweging komen en herstel en re-integratie optimaal plaatsvinden.

Perspectief is een familiebedrijf, dat creëert gedrevenheid en verbondenheid. De werknemers (dat zijn er nu 170) blijven lang in dienst, en dat komt ten goede aan de service aan klanten. Perspectief ontmoet hen zowel bij de klant zelf als op de circa 60 eigen locaties door het hele land. Voor het melden en volgen van verzuim maakt u gebruik van de online omgeving van De Zeeuwse. Daarnaast heeft u toegang tot het online klantportaal ‘CAMAS’ van Perspectief. Hierin kunt u de voortgang en begeleiding van het verzuim van uw werknemer volgen.

Klanten ervaren Perspectief als een betrouwbare en slagvaardige dienstverlener die dichtbij staat, de juiste ondersteuning biedt en durft te zeggen waar het op staat.Het afgelopen jaar gaven zij Perspectief een 7,9 voor haar dienstverlening.

Volledig overzicht dienstverlening

Het volledige overzicht van de arbodienstverlening staat in het ‘contract arbodienstverlening’. Dit ontvangt u samen met uw offerte van de Verzuimverzekering van uw adviseur.

Wat kost de arbodienstverlening?

Wat kost de arbodienstverlening?

De jaarlijkse abonnementskosten van de arbodienstverlening betaalt u vooraf rechtstreeks aan de arbodienst. Enkele zaken vallen niet onder het abonnement. Maakt u hier gebruik van? Dan ontvangt u hiervoor een aparte factuur.

 

logo-arboned logo-perspectief 

Comfort
pakket

Comfort
abonnement

Abonnementsprijs
per
werknemer
per jaar

€ 103,05
(Prijs: 2019)

€ 101,50
(Prijs: 2019)

Volledig overzicht kosten

Het volledige overzicht van de kosten van de arbodienstverlening staat in het ‘contract arbodienstverlening’. Dit ontvangt u samen met uw offerte van de Verzuimverzekering van uw adviseur.

Arboned
Algemene-en samenwerkingsvoorwaarden ArboNed
Activiteitenoverzicht ArboNed
Activiteiten en Tariefoverzicht ArboNed

Perspectief
Betalings-en-leveringsvoorwaarden-Perspectief
Overeenkomst Verzuimmanagement Ontzorg-Perspectief
Tarievenlijst Perspectief