Waarom is dit thema belangrijk voor u?

Een werknemer die langdurig ziek thuis zit. Het kan uw bedrijf ook overkomen. Voorkomen is het beste. Dit lukt helaas niet altijd. Is een van uw medewerkers toch ziek of arbeidsongeschikt, dan heeft u behoefte aan een passende verzekeringsoplossing. Wij geven u tips waarmee u ziekteverzuim kunt voorkomen en benoemen de belangrijkste risico’s.

Preventie voorkomt hoge kosten

Preventie voorkomt hoge kosten

Besteed aandacht aan preventie van ziekteverzuim. Zo voorkomt u ook hoge kosten die verzuim met zich meebrengt. Enkele tips:
 • Help personeel om fit te blijven.
 • Maak ziekteverzuim bespreekbaar.
 • Neem ziekteverzuim serieus en stel een goed ziekteverzuimbeleid op.

De preventiemaatregelen zijn een kleine inspanning als u hierbij ondersteuning krijgt. De Zeeuwse zorgt voor een vast aanspreekpunt en geeft u tips en advies. U staat er niet alleen voor.


plaatjes_uitleg-DZ-kantoor

Gevolgen van ziekteverzuim

Ziekte is altijd vervelend. Zowel voor uw medewerker als voor uw bedrijf. U moet op zoek naar vervangend personeel. En u krijgt te maken met extra administratie en organisatie. Zoals de administratie rond de ziekmelding. En misschien moet u op zoek gaan naar ander passend werk voor uw werknemer.

Ook kost een zieke medewerker u flink wat geld. U betaalt maximaal 2 jaar lang de loonkosten door, zolang uw medewerker in dienst is. Is deze na 2 jaar nog niet volledig aan het werk? Dan kan dit u nog 10 jaar lang veel geld kosten als het UWV de medewerker een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA-uitkering) toekent. Dat geldt ook voor uw ex-werknemers die bijvoorbeeld ziek uit dienst zijn gegaan en na 2 jaar ziekte een WGA-uitkering krijgen. De kosten kunnen oplopen tot maar liefst € 200.000,- per zieke medewerker.

Handige tips

 • Help uw medewerkers fit te blijven. Voorkomen is beter dan genezen. Stimuleer een lunchwandeling, een ontspanningsmassage of bedrijfsfitness. Wijs op gezonde alternatieven, zoals de trap in plaats van de lift. En besteed aandacht aan gezonde voeding in de bedrijfskantine.
 • Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van veiligheids- 
  protocollen. Geef aandacht aan veilig werken en voorkom zo ongevallen. Ook een gezonde werkomgeving draagt bij aan fitte medewerkers die minder verzuimen.
 • Als u personeel in dienst heeft loopt u risico’s. Bijvoorbeeld bij langdurig ziekteverzuim. Laat u goed adviseren en zorg voor de verzekeringsdekking die bij uw bedrijf past. Een verzekerings-
  adviseur helpt u hierbij graag.

Belangrijkste risico's

12-jarig werkgeverrisico

 • Bij ziekteverzuim betaalt u het loon van de werknemer maximaal 2 jaar door, zolang de werknemer in loondienst is.
 • Als uw werknemer ziek uit dienst gaat, betaalt u mee aan de Ziektewetuitkering via uw Ziektewetpremie. Dit geldt niet als u zelf het risico draagt.
 • Is uw werknemer na 2 jaar nog niet volledig aan het werk? En kent het UWV een arbeidsongeschiktheidsuitkering toe?  Dan betaalt u hier nog maximaal 10 jaar aan mee via de WGA-premie. Tenzij u zelf het risico draagt.

De kosten voor een zieke werknemer kunnen oplopen tot wel € 200.000,-.

Zelf het risico dragen
Als uw medewerker ziek is, betaalt u zelf maximaal 2 jaar het loon door. U bent standaard verzekerd bij het UWV voor de Ziektewet en de WGA. Wilt u zelf het risico van een werknemer in de Ziektewet en/of WGA dragen? Dat kan. U betaalt dan geen premie aan het UWV. De UWV verricht nog wel de uitkeringen, maar zal deze op u verhalen. En u neemt zelf de verzuimbegeleiding op u.

Kiest u voor Verzuimverzekering met arbodienstverlening, ZW-eigenrisicoverzekering en een WGA-eigenrisicoverzekering van De Zeeuwse? Dan heeft u de risico’s in één keer gedekt. Zowel financieel als organisatorisch. U krijgt namelijk ook hulp en begeleiding waarmee u uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk helpt. Zo heeft u uw 12-jarig werkgeverrisico goed geregeld. Lees meer over de voordelen van de Verzuimverzekering van De Zeeuwse.


Verzekeringsoplossingen voor zieke werknemers 

Verzuim van medewerkers vraagt de nodige aandacht en kost veel geld. De verzekeringen van De Zeeuwse bieden u de juiste oplossing.

Verzuimverzekering

Als uw medewerker ziek wordt, betaalt u het loon door. Tot wel 2 jaar lang. Als u dit risico wilt verzekeren, kiest u een Verzuimverzekering met arbodienstverlening. U krijgt persoonlijke begeleiding en budgetten voor het voorkomen van verzuim. En voor de re-integratie na verzuim.

ZW-eigenrisicoverzekering

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet en beheerst zelf de kosten hiervoor. Kiest dan voor de ZW-eigenrisicoverzekering. Uw zieke ex-werknemers krijgen hiermee ook de juiste persoonlijke begeleiding.

WGA-eigenrisicoverzekering

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA, kiest u voor de WGA-eigenrisicoverzekering. U krijgt dan een vergoeding van WGA-uitkeringen voor langdurig zieke (ex-)werknemers. En deskundige en persoonlijke ondersteuning van De Zeeuwse.

WIA-verzekering (WIA 0-tot-100 Plan)

Met een WIA-verzekering zorgt u ervoor dat uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid inkomenszekerheid hebben.

WIA-calculator 

WIA-calculator 

Met de WIA-calculator berekent u het inkomensverlies van werknemers bij arbeidsongeschiktheid. De calculator laat ook zien wat een collectieve WIA-verzekering betekent voor uw medewerkers.

Persoonlijk advies voor uw bedrijf?

Uw adviseur helpt u graag met een risicoanalyse voor uw bedrijf. En weet precies welke verzekeringsoplossingen van De Zeeuwse bij u passen. Zo kunt u verder met waar u goed in bent: ondernemen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2024