Aan de slag met uw MKB Verzuim Ontzorg Verzekering

U vindt hier informatie over uw MKB Verzuim Ontzorg Verzekering en over het bijbehorende Ontzorg arbopakket van Perspectief. Via deze site kunt u uw werknemers ziek en hersteld melden en het verzuim volgen.

Ziek en hersteld melden

Is uw medewerker ziek of weer (geheel of gedeeltelijk) hersteld? Meld dat dan direct aan De Zeeuwse via de online omgeving. Wij zorgen er dan voor dat Perspectief op de hoogte is.

Ziek melden

Meld uw werknemer altijd ziek op de eerste verzuimdag. Dan weet u zeker dat wij na uw eigenrisicotermijn kunnen starten met uitkeren, als dit nodig blijkt te zijn. Controleer meteen ook zijn gegevens, zodat we de uitkering baseren op de juiste informatie. 

Hersteld melden

Kan uw werknemer weer (geheel of gedeeltelijk) werken? Pas dan onmiddellijk de ziekmelding aan in onze online omgeving. Doet dit ook als uw werknemer andere werkzaamheden gaat verrichten waaraan u een loonwaarde kunt koppelen. Heeft u vragen over het bepalen van het percentage waarvoor uw werknemer weer hersteld is? Neem dan contact op met uw casemanager bij Perspectief. 

Verzuim volgen

Verzuim volgen

CAMAS, het systeem van Perspectief, biedt u het volgende.

  • U kunt verzuimstatistieken samenstellen via Overzichten.
  • U kunt de activiteiten van Perspectief inzien door te gaan naar Verzuimdossier. U ziet dan alle activiteiten die zijn gedaan of nog moeten gebeuren. 
Werknemersgegevens beheren

Werknemersgegevens beheren

Bij het aanvragen van uw verzekering heeft u werknemersgegevens aangeleverd. U ziet die in de online omgeving. Bij elke ziekmelding of een wijziging daarvan controleert u de gegevens van de betreffende werknemer en corrigeert u die als er iets niet klopt of is veranderd.

Elk jaar vragen wij u in januari om via de online omgeving alle werknemersgegevens zo nodig aan te passen. Zo kunnen wij de definitieve premie voor het afgelopen jaar berekenen en de premie voor het nieuwe jaar. In de Handleiding MKB Verzuim Ontzorg Verzekering leest u er meer over.

Wilt u meer weten over hoe u inlogt in de online omgeving, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Diensten bij uw Verzuimverzekering

Bij uw verzekering voor de loondoorbetaling horen diensten om uw werknemers zo veel mogelijk aan het werk te houden of weer aan de slag te helpen.
Poortwachtergarantie

Poortwachtergarantie

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

De Wet verbetering  poortwachter verplicht u en uw werknemer om vanaf de eerste ziektedag actief te werken aan snelle werkhervatting. U moet samen een verzuimdossier opbouwen, met onder andere een:

  • probleemanalyse door de bedrijfsarts na zes weken ziekte;
  • plan van aanpak door de werkgever/werknemer na acht weken;
  • eerstejaarsevaluatie door de bedrijfsarts;
  • eerstejaarsevaluatie door de werkgever/werknemer;
  • eindevaluatie door de bedrijfsarts;
  • eindevaluatie door de werknemer/werkgever.

Elke zes weken moet er een bedrijfsarts meekijken en op bepaalde momenten ook een arbeidsdeskundige. Daarnaast moeten u en uw werknemer zich inzetten om de werknemer naar vermogen te laten werken, in het eigen werk of in ander werk, bij uw bedrijf of bij een ander bedrijf. 

Gebruikmaken van de poortwachtergarantie?

De casemanager bij Perspectief bewaakt het gehele proces van de Wet verbetering poortwachter. Krijgt u toch een loonsanctie van het UWV? Meld dit dan binnen vijf werkdagen. Dan betaalt Perspectief de sanctie voor u.

Er zijn wel voorwaarden. Zo moet Perspectief de verzuimbegeleiding hebben gedaan vanaf de eerste ziektedag en tijdens de gehele loondoorbetalingsperiode. Ook moet u de adviezen en instructies van Perspectief hebben opgevolgd. Alle vereisten leest u in uw Overeenkomst Verzuimmanagement Ontzorg met Perspectief. 

Vragen over de Wet verbetering poortwachter?

Voor meer informatie over wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met uw casemanager bij Perspectief. 

Diensten bij uw verzekering: re-integratie

Diensten bij uw verzekering: re-integratie

Als u ons wilt bereiken

Uitbetaling bij ziekte
Team Inkomen van De Zeeuwse weet alles van de berekening en betaling van uw uitkering.
En hoe u kunt omgaan met een ongeval dat door iemand anders is veroorzaakt. ook helpen zij u bij vragen over de online omgeving waarin u ziek- en herstelmeldingen doet en werknemersgegevens beheert.
(0118) 683 306
Inkomenacceptatie@dezeeuwse.nl

Als u Perspectief wilt bereiken

Begeleiding van een zieke medewerker
Uw casemanager van Perspectief begeleidt u en uw werknemers in geval van ziekte.

(0341) 438 700
info@perspectief.eu

Systeem CAMAS
Voor informatie over het volgen van verzuim.

(0341) 438 707
helpdesk@perspectief.eu

Veelgestelde vragen over uitkeringen, arbofacturatie en nota’s

Veelgestelde vragen over verzuim en de ondersteuning van de casemanager

Veelgestelde vragen over langdurig verzuim

Veelgestelde vragen over het systeem CAMAS

Veelgestelde vragen over de online omgeving van De Zeeuwse