Indienen preventienota- of re-integratienota: hoe doe je dat?

Heeft u een verzuimverzekering bij De Zeeuwse? Dan bent u verzekerd voor een preventief budget en re-integratiebudget. Wilt u graag gebruikmaken van dit budget? Wij leggen u graag uit hoe u dat doet en waarom het belangrijk is dat u de nota op tijd bij ons indient.  

Hoe komt u in aanmerking?


U kunt de nota's bij ons indienen, nadat u een nota heeft betaald. Wij vergoeden de nota exclusief BTW als hij aan onderstaande voorwaarden voldoet:
  • De nota is binnen een maand na ontvangst ingediend bij verzuimbegeleiding@dezeeuwse.nl onder vermelding van het polisnummer.
  • De inzet van de preventie- en/of re-integratie-interventie is op advies van de bedrijfsarts of arbodienst.
Wegwijzer indienen nota

Op tijd indienen
Let op: de nota moet binnen een maand na ontvangst bij ons zijn ingediend. Daarna kunnen wij hem niet meer in behandeling nemen. Te laat indienen van de nota heeft dus negatieve gevolgen voor de uitbetaling van het preventie- en re-integratiebudget.

Uitzondering
Heeft u nog niet-ingediende nota’s van 2023? U heeft nog tot 1 februari 2024 de tijd om de nota's bij ons in te dienen. Wij beoordelen of deze voor vergoeding in aanmerking komen.

Vragen?
Heeft u vragen over het indienen van nota’s of over lopende aanvragen? Neem dan contact op met de afdeling Verzuim Re-integratie Advies via
telefoonnummer (0118) 683 305 of verzuimbegeleiding@dezeeuwse.nl. Wij helpen u graag!