Pensioen 1-2-3 laag 2

WIA-Aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens

Wat vindt u waar?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen:

  1. Laag 1: de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling in het kort.
  2. Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. Hier bent u nu.
  3. Laag 3: een voorbeeld van het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. 
 pensioen-1-2-3-laag-1

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Geen arbeidsongeschiktheid_

Uw werkgever sloot een WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens voor u af. Wordt u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan keert de verzekering een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering uit. Uw inkomen boven de WIA-loongrens bepaalt de aanvulling. U heeft recht op een verzekeringsuitkering als u van de overheid een WIA-uitkering ontvangt.

 Zeeuwse pensioen 123_27

In uw reglement leest u wat u precies krijgt op grond van uw Pensioen 1-2-3. Wilt u het reglement ontvangen? Mail ons of bel (0118)683 306.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Zeeuwse pensioen 123_19

Ouderdomspensioen. Mogelijk bouwt u ouderdomspensioen in een andere pensioenregeling.

 Zeeuwse pensioen 123_58

Partner- of wezenpensioen als u overlijdt. Mogelijk krijgt uw eventuele partner partnerpensioen vanuit een andere pensioenregeling die u heeft. En krijgen uw eventuele kinderen hieruit wezenpensioen.

 Zeeuwse pensioen 123_59

Arbeidsongeschiktheidspensioen als u binnen een halfjaar na deelname aan deze regeling arbeidsongeschikt wordt. En als uw gezondheidstoestand zodanig was dat u arbeidsongeschiktheid al kon verwachten.

Was u direct voor de start van uw deelname al een halfjaar verzekerd voor arbeidsongeschiktheid met een vergelijkbare pensioenregeling? Dan krijgt u wel een uitkering.

Zeeuwse pensioen 123_59  Arbeidsongeschiktheidspensioen als u ziek wordt nadat u uit dienst gaat bij uw werkgever die Pensioen 1-2-3 voor u afsloot.            
Hoe bent u verzekerd?

Hoe bent u verzekerd?

Zeeuwse pensioen 123_62 

 

Bij arbeidsongeschiktheid bent u in ieder geval op 2 manieren verzekerd:

1. Via de Nederlandse overheid. De WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen verzekert u van een arbeidsongeschiktheidsuitkering als u in Nederland werkt. Bent u na 2 jaar ziekte nog minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan heeft u recht op een wettelijke WIA-uitkering. Het UWV bepaalt de hoogte van die uitkering en stelt vast in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Het kijkt daarbij naar welke mogelijkheden u nog heeft.

De WIA verdeelt arbeidsongeschikte mensen in 3 groepen:

  1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt.
  2. 35% tot 80% arbeidsongeschikt.
  3. 80% tot en met 100% arbeidsongeschikt.

Zie ook onderstaande afbeelding:

WIA_2

Ook met een WIA-uitkering kan arbeidsongeschiktheid nog grote gevolgen hebben voor uw inkomen. De bovengrens van uw uitkering is namelijk de WIA-loongrens. Zelfs terugval tot onder bijstandsniveau is daarmee mogelijk. Bijvoorbeeld als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en geen werk vindt voor het deel dat u volgens het UWV nog wel kunt werken. Lees meer over de WIA op de website van het UWV.

2. Via uw werkgever. In uw geval met uw Pensioen 1-2-3 die uw werkgever voor u afsloot. U heeft daarmee een WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens.
Voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. U ontvangt ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van ons. Daarop ziet u hoeveel pensioen er is verzekerd. Heeft u via uw werkgever nog een andere regeling bij arbeidsongeschiktheid? Dan ontvangt u daarover apart bericht.

Er is nog een derde optie: u regelt zelf een voorziening voor als u arbeidsongeschikt wordt.

Geen arbeidsongeschiktheid_ 

Bent u 2 jaar ziek en wordt u arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in de WIA. En krijgt u een WIA-uitkering.

U krijgt een uitkering, maar uw inkomen gaat omlaag als u arbeidsongeschikt bent. De WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens regelt de aanvulling op uw WGA- of IVA-uitkering. Er zijn 2 mogelijkheden.

  1. De uitkering begint nadat u 104 weken ziek bent.
  2. De uitkering begint nadat u 104 weken ziek bent én uw loongerelateerde periode erop zit. De loongerelateerde periode hangt af van uw arbeidsverleden.

Het inkomensdeel boven de WIA-loongrens is verzekerd. Uw werkgever kan dit voor 70% tot en met 80% verzekeren. Dit is het verzekerd bedrag. Dat is maximaal € 125.000,00 en is afhankelijk van uw inkomen. Voor welk percentage u verzekerd bent en tot welk maximum, verschilt per regeling. En is afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden die u afsloot met uw werkgever.

Krijgt u een WIA-uitkering? Zolang u recht heeft op een WIA-uitkering ontvangt u van ons ook de verzekeringsuitkering. Uw verzekeringsuitkering stopt zodra u AOW gaat ontvangen.

U ontvangt uw verzekeringsuitkering maandelijks van uw werkgever. Als u uit dienst bent, betalen wij de uitkering rechtstreeks aan u.

Wij hebben de afspraken met uw werkgever voor u vastgelegd in uw pensioenreglement.

 Zeeuwse pensioen 123_29

Uw werkgever betaalt mogelijk geheel of gedeeltelijk de premie voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Informeer bij uw werkgever of en hoeveel hij betaalt. Als u zelf een deel van de premie betaalt, staat dat op uw loonstrook.

 

Welke keuzes heeft u?

Welke keuzes heeft u?

 Zeeuwse pensioen 123_13

U kunt stoppen met deelname aan deze regeling. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen uitkering van ons vanuit deze regeling.

Hoe zeker is uw uitkering?

Hoe zeker is uw uitkering?

 Zeeuwse pensioen 123_48

Krijgt u een WIA-verzekeringsuitkering? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  1. De uitkering blijft ieder jaar gelijk.
  2. De uitkering wordt ieder jaar verhoogd.

In uw pensioenreglement staat wat voor u geldt. Houd er rekening mee dat een gelijkblijvende uitkering invloed heeft op uw koopkracht. Over het algemeen wordt het leven jaarlijks duurder.

 Zeeuwse pensioen 123_45

De hoogte van uw uitkering hangt af van hoe arbeidsongeschikt u bent.

Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

 Zeeuwse pensioen 123_45

De Zeeuwse maakt kosten. Deze zijn nodig om de pensioenregeling uit te voeren.De kosten zijn 20% van de premie. Dit heeft geen invloed op de hoogte van uw uitkering.

Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

 Geen arbeidsongeschiktheid_

Wordt u ziek en kunt u niet werken? Ga zo snel mogelijk naar een bevoegd arts en laat u behandelen. Schakelt uw werkgever de arbodienst of een andere deskundige in om uw herstel te begeleiden? Dan werkt u hieraan mee. En uiteraard doet u er alles aan om zo spoedig mogelijk te herstellen. Zodat u weer kunt gaan werken.

Zeeuwse pensioen 123_46 

Als u wilt stoppen met deelname aan de regeling. Geef dit dan door aan uw werkgever. Die geeft dit dan door aan ons.

 Zeeuwse pensioen 123_41

Bekijk jaarlijks op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen u opbouwt. Let op: dit arbeidsongeschiktheidspensioen staat niet in uw pensioenoverzicht.

Zeeuwse pensioen 123_14 

Heeft u vragen? Wordt u arbeidsongeschikt? Of wilt u stoppen met deelname aan deze regeling? Neem dan contact op met uw werkgever.

Wilt u contact met ons opnemen? Mail ons of bel (0118)683 306. Wij helpen u graag!