Informatie over corona

Het coronavirus en de verzekering(en) van De Zeeuwse 

Het coronavirus breidt zich verder uit en steeds meer mensen krijgen direct of indirect te maken met de gevolgen ervan. Er komen bij ons veel vragen binnen. Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij een vragenlijst opgesteld over corona.

Wilt u weten in hoeverre er dekking is voor het coronavirus? Of heeft u andere vragen? Op deze pagina vindt u meer informatie.

Coronadienstverlening voor relaties met een verzuimverzekering

Heeft u bij ons een Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen? Dan kunt u tot 1 juli 2021 op onze kosten gebruikmaken van extra diensten om uw personeel – en ook uzelf – inzetbaar te houden. Met deze extra ondersteuning reiken wij u de helpende hand in deze rare tijden.

Wat houdt dit in?
We merken dat de behoeftes en de problematiek sterk uiteenlopen. Een restaurant loopt bijvoorbeeld tegen heel andere dingen aan dan een supermarkt. We hebben daarom een breed aanbod van dienstverlening samengesteld, laagdrempelig en concreet, dat kan worden afgestemd op de specifieke behoeftes. 

U kunt gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

 • Online werkplekcheck bij rug-, nek- en schouderklachten
 • ‘Blijf aan het werk’-gesprek bij psychische klachten
 • Hulp bij stagnerende re-integratie
 • Coaching van de ondernemer

Meer weten?
Wilt u er meer over weten, bijvoorbeeld over de spelregels die hierbij gelden? Lees dan de informatie op de speciale pagina van deze site.

Maatregelen vanuit de overheid

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Het Coronaloket van de Kamer van Koophandel biedt een handig overzicht.

Naast informatie over de: 

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW); en 
 • Extra tijdelijke ondersteuning voor zzp’ers en mkb’ers (Tozo)

vindt u daar ook informatie over de volgende maatregelen:

 • Compensatieregeling van € 4.000,- voor de zwaarst getroffen bedrijven (met name horeca, reisbranche, evenementenbranche en bedrijven in culturele sector)
 • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten
 • Uitstel belastingbetaling
 • Tijdelijk bijna geen invorderingsrente
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 • Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
 • Maatregelen voor stopzetten toeristenbelasting voor ondernemers en maatregelen voor de cultuursector

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte 
Wij wijzen u graag ook op de Regeling compensatie transitievergoeding. Dit is geen nieuwe regeling in verband met corona, maar mogelijk voor u wel relevant. U kunt bij het UWV compensatie aanvragen als u een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar ziek is. U krijgt dan compensatie voor de transitievergoeding die u aan uw werknemer heeft moeten betalen. Zo voorkomt u dat u na twee jaar loon doorbetalen met nog meer kosten wordt geconfronteerd.  Dit kan ook met terugwerkende kracht voor dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:

 • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Uw werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
 • U heeft hem een transitievergoeding betaald

UWV gaat coulant om met Wet verbetering poortwachter
Mogelijk leidt de coronacrisis ertoe dat u niet (volledig) kunt voldoen aan uw re-integratieverplichtingen. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf verplicht gesloten is. Het UWV stelt zich dan coulant op. Dat blijkt uit een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter. U moet wel een goede motivatie geven, die het UWV later zal beoordelen. Het UWV houdt ook na afloop van de coronacrisis rekening met de mogelijke invloed die corona heeft gehad op de re-integratieactiviteiten. Als er naar het oordeel van het UWV sprake is van een ‘deugdelijke grond’ volgt er geen boete als u noodgedwongen de re-integratieactiviteiten niet (volledig) heeft kunnen uitvoeren. U vindt de precieze voorwaarden in het
addendum

Gratis coaching voor mkb-ondernemers met coronaproblemen 
Ondervindt u als ondernemer problemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u kosteloze professionele coaching krijgen, bijvoorbeeld wanneer u failliet dreigt te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gefinancierd wordt. Voorheen betaalden zij hiervoor een eigen bijdrage van € 150,-. OKB is een kleine organisatie die al 40 jaar bestaat. De stichting werkt met zo’n 300 vrijwilligers (veelal oud-ondernemers) en staat jaarlijks ruim 1.000 ondernemers bij. Naar schatting weet ongeveer de helft van hen hun onderneming te herstellen.