Fromagerie Forianne in Middelburg

ZW-eigenrisicoverzekering

Waarom de ZW-eigenrisicoverzekering?

Met de ZW-eigenrisicoverzekering houdt u grip op de kosten voor langdurig arbeidsongeschikte ex-werknemers. Het gaat dan om werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek worden. Met de ZW-eigenrisicoverzekering voorkomt u dat u tot wel 12 jaar lang hoge kosten maakt voor zieke ex-werknemers.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Minder kosten aan langdurig arbeidsongeschikten
 • particulier-vinkje
  Intensieve begeleiding bij verzuim en re-integratie
 • particulier-vinkje
  Wij regelen en betalen de Ziektewetuitkering

Voor wie is de ZW-eigenrisicoverzekering?

 • kantoor
  Werkgevers
 • user
  Die ZW-eigenrisicodrager zijn of worden
 • ondernemers
  Met maximaal 200 werknemers

Wat is verzekerd bij de ZW-eigenrisicoverzekering?

 • De Ziektewetuitkering aan uw ex-werknemer. Wij bepalen volgens de wettelijke regels:
  - of de begunstigde er recht op heeft;
  - hoe hoog de uitkering is;
  - hoe lang de uitkering duurt.

  Wij betalen de Ziektewetuitkering. U betaalt daardoor minder premie aan het UWV.

 • Verzuimbegeleiding en re-integratieondersteuning van uw arbeidsongeschikte ex-werknemers. Een persoonlijk begeleider inventariseert de mogelijkheden voor werkhervatting. Hij onderhoudt intensief contact met uw ex-werknemer en met u. Voor de begeleiding werken wij met 2 ZW-dienstverleners samen, ActivaSZ en Qare. Kies welke ZW-dienstverlener bij u past.

 • Ziektewetinstroom voorkomen met hulp van onze VerzuimCoach. Die ondersteunt u bij verzuimbegeleiding en re-integratieactiviteiten. Dit gebeurt al tijdens de loondoorbetalingsperiode. 

 • Gehele of gedeeltelijke bijdrage aan re-integratiekosten. Wij maken per geval een kosten-batenanalyse en bepalen of wij kosten vergoeden. 

In de Aanvullende Voorwaarden ZW-eigenrisicoverzekering leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd bij de ZW-eigenrisicoverzekering?

Ondanks de ruime dekking vergoeden wij niet alles. In onder meer de volgende situaties is er geen dekking: 

 • Als uw ex-werknemer wettelijk geen recht heeft op een Ziektewetuitkering.
 • Binnen de eigenrisicoperiode van 2 dagen volgens de Ziektewet. Er geldt geen eigen risico als de loondoorbetaling voor de Ziektewetuitkering plaats vindt en minimaal 2 dagen heeft geduurd.
 • Een ziektegeval dat al bestaat als de verzekering ingaat.
 • De arbeidsongeschiktheid was al te verwachten toen de verzekering of het dienstverband inging.

In de Aanvullende Voorwaarden ZW-eigenrisicoverzekering leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Wat kost het?

Wat kost de ZW-eigenrisicoverzekering?

Uw adviseur maakt graag een offerte op maat voor u. De premie hangt onder meer af van:

 • de branche waarin u actief bent;
 • het percentage medewerkers met een tijdelijk of bijzonder dienstverband;
 • de verhouding tussen het loon van deze medewerkers en uw totale loonsom.

De premie is zowel voor de Ziektewetuitkering als onze dienstverlening en die van de ZW-dienstverlener. 

Combineert u meerdere verzekeringen? Dan is uw premie extra scherp want uw korting kan oplopen tot 10%. Daarnaast betaalt u geen toeslag als u kiest voor termijnbetaling. Informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden en de voordelen.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel
Aanvullende Voorwaarden ZW-eigenrisicoverzekering
Voorwaarden Dienstverlening ZW-eigenrisicoverzekering

Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Mogelijk geldt voor u een andere versie. U vindt het juiste versienummer op uw polisblad. Informeer bij twijfel bij uw adviseur. Die helpt u graag en stuurt u de juiste versie als dat nodig is.

 

Veelgestelde vragen

Hoe snel ontvang ik de uitkering voor een zieke werknemer?

U meldt uw claim online. Is uw medewerker langer ziek dan de periode die u als eigenrisicotermijn koos? Dan krijgt u vanaf het einde van de eigenrisicotermijn automatisch maandelijks de uitkering.

Waarom kies ik ervoor ZW-eigenrisicodrager te worden?
Dan betaalt u geen Ziektewetpremie meer aan het UWV voor een zieke ex-werknemer. U betaalt in plaats daarvan de ZW-uitkering aan uw ex-werknemer. Daarnaast bent u als ZW-eigenrisicodrager zelf verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van uw ex-werknemer. U bent dan niet meer afhankelijk van de inzet van het UWV, maar houdt zelf de regie. 

Wilt u niet voor langdurig hoge kosten komen te staan als een zieke werknemer arbeidsongeschikt wordt? Sluit dan een ZW-eigenrisicoverzekering van De Zeeuwse af. Dan betalen wij de uitkering. En krijgt uw werknemer persoonlijke begeleiding bij re-integratie. Daarvoor hebben wij een contract met 2 ZW-dienstverleners. 

Bent u geen ZW-eigenrisicodrager? Dan betaalt u ZW-premie aan het UWV. Het UWV bepaalt de hoogte van de uitkering en begeleidt uw werknemer. Heeft die begeleiding geen effect? Dan betaalt u een hogere premie.  Komt de werknemer na 2 jaar ziekte in de WGA? Dan betaalt u hiervoor maximaal 10 jaar extra WGA-premie.

Lees ook de brochure voor meer informatie over  het ZW-eigenrisicodragerzijn
 
Wanneer kan ik ZW-eigenrisicodrager worden?

Dat kan jaarlijks op 2 momenten. Op 1 januari en 1 juli. En als u voor het eerst een werknemer in dienst neemt, kan het vanaf dat moment.

Het UWV stelt 2 voorwaarden:

 1. In de 3 jaar voor de start van uw eigenrisicodragerschap was u geen ZW-eigenrisicodrager.
 2. De begeleiding van uw zieke ex-werknemers gebeurt samen met een deskundige persoon of organisatie. Dit moet u aantonen met een ‘artsverklaring’. Dit regelen wij voor u wanneer u een ZW-eigenrisicoverzekering bij ons afsluit.

Uw aanvraagformulier voor het ZW-eigenrisicodragerschap en de artsverklaring stuurt u minimaal 13 weken voor de ingangsdatum naar de Belastingdienst.

Persoonlijk advies voor uw bedrijf?

Uw adviseur helpt u graag met een risicoanalyse voor uw bedrijf. En weet precies welke verzekeringsoplossingen van De Zeeuwse bij u passen. Zo kunt u verder met waar u goed in bent: ondernemen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur