WGA-eigenrisicoverzekering

Na 2 jaar ziekte kan een (ex)werknemer in de WGA terecht komen. U bent standaard bij het UWV verzekerd, maar u kunt ook eigenrisicodrager worden. De WGA-eigenrisicoverzekering van De Zeeuwse vergoedt de WGA-uitkering die aan u wordt doorbelast. En wij helpen u om uw (ex)werknemer weer aan de slag te krijgen. Zo heeft u grip op het re-integratieproces.

 • Persoonlijke regisseur
 • Preventie van WGA-instroom
 • Ondersteuning bij bezwaar tegen een UWV-besluit, bijvoorbeeld bij een te laag of hoog arbeidsongeschiktheidspercentage

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

Bespreek met een adviseur

In het kort

Wat verzekert u met onze WGA-eigenrisicoverzekering? 

Wordt uw zieke (ex-)werknemer na twee jaar ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV? En heeft u meer dan ca.10 werknemers? Dan kan dit u nog tien jaar lang veel geld kosten.  U kunt eigenrisicodrager voor de WGA worden. Dan verzekert u  zich voor dit financiële risico en krijgt u persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex) werknemers.  Hierdoor heeft u meer grip op het re-integratieproces. 

Wel verzekerd

 • Vergoeding van de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers die het UWV bij u als eigenrisicodrager in rekening brengt
 • Regie van het re-integratietraject van uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer
 • Ondersteuning bij uw rechten en plichten, zoals de re-integratieverplichtingen.
 • Ondersteuning met medische expertise, coaching, omscholing en andere specialistische dienstverlening om WGA-instroom te voorkomen of beperken.

Niet verzekerd

 • (Ex-)werknemers van wie de eerste ziektedag ligt voor de ingangsdatum van de verzekering, of voor de startdatum van zijn dienstverband, als dat later is
 • Werknemers van wie de arbeidsongeschiktheid was te verwachten op de ingangsdatum van de verzekering of het dienstverband
 • Werknemers die op de ingangsdatum al een WIA-uitkering (WGA of IVA) hebben
 • DGA’s en gezinsleden, tenzij zij verplicht deelnemen aan de werknemersverzekeringen

Wat is verzekerd bij de WGA-eigenrisicoverzekering?

Onze verzekering biedt u een oplossing voor het financiële risico van arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. Wij vergoeden de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers die het UWV bij u als eigenrisicodrager in rekening brengt. Dit doen wij voor de hele periode van doorbelasting: maximaal tien jaar.
U heeft bij De Zeeuwse één vast aanspreekpunt. Deze deskundige:

 • regisseert het re-integratietraject van de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer;
 • ondersteunt u bij uw rechten en plichten, zoals de re-integratieverplichtingen. Bijvoorbeeld bij het opstellen of optimaliseren van uw verzuim- en sanctiebeleid;
 • zet medische expertise, coaching, omscholing en andere specialistische dienstverlening in om WGA-instroom te voorkomen of beperken.

Ook zijn we actief in de eerste twee ziektejaren om WGA-instroom te voorkomen. Zo werken we met u samen om arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd bij de WGA-eigenrisicoverzekering?

De WGA-eigenrisicoverzekering biedt een ruime dekking. Maar niet alles is verzekerd. Niet verzekerd zijn:

 • (ex-)werknemers van wie de eerste ziektedag ligt voor de ingangsdatum van de verzekering, of voor de startdatum van zijn dienstverband, als dat later is; 
 • werknemers van wie de arbeidsongeschiktheid was te verwachten op de ingangsdatum van de verzekering of het dienstverband;
 • werknemers die op de ingangsdatum al een WIA-uitkering (WGA of IVA) hebben;
 • DGA’s en gezinsleden, tenzij zij verplicht deelnemen aan de werknemersverzekeringen.
Wat kost het?

Wat kost de WGA-eigenrisicoverzekering?

U betaalt één totaalpremie voor de verzekering en de dienstverlening. De hoogte hangt onder andere af van uw loonsom, uw bedrijfssector en de typen dienstverband in uw bedrijf (vast, tijdelijk, oproepkracht, DGA of stagiair).

U kunt uw werknemers een deel van de premie laten betalen. U mag wettelijk maximaal 50% van de premie inhouden op het nettoloon.

De WGA-eigenrisicoverzekering is onderdeel van CompleetVerzekerd Mijn personeel, ons pakket personeelsverzekeringen. Sluit u naast de WGA-eigenrisicoverzekering ook een verzuim-, ZW-eigenrisico-, ongevallen-, collectieve WIA-verzekering? Dan kan uw pakketkorting oplopen tot 10%. Daarnaast betaalt u bij twee of meer verzekeringen uit dit pakket geen toeslag bij termijnbetaling.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel 
Aanvullende Voorwaarden WGA-eigenrisicoverzekering 
Voorwaarden Preventie en Re-integratieondersteuning
Aanvullende Voorwaarden Rechtsbijstand 

Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Mogelijk geldt voor u een andere versie. U vindt het juiste versienummer op uw polisblad. Informeer bij twijfel bij uw adviseur. Die helpt u graag en stuurt u de juiste versie als dat nodig is.

Veelgestelde vragen

Persoonlijk advies voor uw bedrijf?

Uw adviseur helpt u graag met een risicoanalyse voor uw bedrijf. En weet precies welke verzekeringsoplossingen van De Zeeuwse bij u passen. Zo kunt u verder met waar u goed in bent: ondernemen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2024