Fromagerie Forianne in Middelburg

WGA-eigenrisicoverzekering

Waarom de WGA-eigenrisicoverzekering?

Met de WGA-eigenrisicoverzekering houdt u grip op de kosten voor langdurig arbeidsongeschikte (ex-)werknemers. U betaalt als eigenrisicodrager een lagere premie aan het UWV. Maar draait wel zelf op voor de WGA-uitkering na 2 jaar arbeidsongeschiktheid. Het UWV brengt de uitkeringen die het doet bij u in rekening.

De uitkering is verzekerd met de WGA-eigenrisicoverzekering. U heeft daarnaast recht op preventie- en re-integratieondersteuning. En op rechtsbijstand rondom de arbeidsongeschiktheid van uw ex-werknemer. Met de WGA-eigenrisicoverzekering voorkomt u dat u tot wel 10 jaar lang hoge kosten maakt. En u bent verzekerd van deskundig advies.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Betaling van de WGA-uitkering
 • particulier-vinkje
  Ondersteuning van WGA-expert
 • particulier-vinkje
  Inclusief juridische hulp

Voor wie is de WGA-eigenrisicoverzekering?

 • alleenstaand
  WGA-eigenrisicodragers
 • particulier-vinkje
  Tot 30 werknemers: complete 12-jaarsoplossing
 • zakelijke dienstverlening
  Vanaf 30: ook los te sluiten, als u ook ZW-eigenrisicodrager bent

Wat is verzekerd bij de WGA-eigenrisicoverzekering?

 • De WGA-uitkering van uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer zolang u verplicht bent die te betalen. Dit is wettelijk maximaal 10 jaar. Inclusief werkgeverslasten en de indexatie van het UWV.
 • Persoonlijke ondersteuning van een WGA-deskundige van De Zeeuwse. Die:
  - helpt de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer bij zijn re-integratietraject; 
  - adviseert u over uw rechten en plichten rondom verzuim, arbeidsongeschiktheid
    en reintegratie;
  - helpt u tijdens de eerste 2 ziektejaren om WGA-instroom te voorkomen of beperken;
  - geeft u preventie- en re-integratieondersteuning.
 • Gehele of gedeeltelijke bijdrage aan re-integratiekosten. Wij maken per geval een kosten-batenanalyse en bepalen of wij kosten vergoeden. 
 • Juridische bijstand als u een conflict heeft met een werknemer over re-integratie of loondoorbetaling. Of wanneer u de loonschade op een derde partij kunt verhalen.

In de Aanvullende Voorwaarden WGA-eigenrisicoverzekering leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd bij de WGA-eigenrisicoverzekering?

Ondanks de ruime dekking vergoeden wij niet alles. In onder meer de volgende situaties is er geen dekking: 

 • Als de eerste ziektedag voor de ingangsdatum van de verzekering ligt. 
 • Als de eerste ziektedag voor de startdatum van het dienstverband ligt.
 • Als de arbeidsongeschiktheid te verwachten was op de ingangsdatum van de verzekering of het dienstverband.
 • Als de werknemer al een WGA- of IVA-uitkering heeft op de ingangsdatum van de verzekering. 
 • Bij arbeidsongeschiktheid van DGA’s en gezinsleden. Deze uitsluiting geldt niet als zij verplicht deelnemen aan de werknemersverzekeringen.

In de Aanvullende Voorwaarden WGA-eigenrisicoverzekering leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Wie kan de WGA-eigenrisicoverzekering afsluiten?

Wie kan de WGA-eigenrisicoverzekering afsluiten?

 • Heeft u 30 of minder werknemers in dienst? Dan alleen in combinatie met een Verzuimverzekering met een eigen risico in werkdagen en een ZW-eigenrisicoverzekering van De Zeeuwse.
 • Heeft u meer dan 30 werknemers in dienst? En bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan is een losse WGA-eigenrisicoverzekering mogelijk.

Wilt u de WGA-eigenrisicoverzekering afsluiten? Dan is een aantal factoren van belang. Deze onderzoeken wij als u de verzekering aanvraagt. Denk aan:

 • de sector waarin u actief bent;
 • de verzuimpercentages binnen uw bedrijf;
 • de verhouding vaste werknemers/flexwerkers;
 • het aantal zieken in de afgelopen jaren;
 • het aantal WGA-instromers in de afgelopen jaren.

Deze factoren bepalen of wij uw bedrijf accepteren voor de WGA-eigenrisicoverzekering.

Wat kost het?

Wat kost de WGA-eigenrisicoverzekering?

Uw adviseur maakt graag een offerte op maat voor u. De premie hangt onder meer af van:

 • uw loonsom;
 • uw bedrijfssector;
 • de typen dienstverband in uw bedrijf: vast, tijdelijk, oproepkracht, DGA of stagiair.

De premie is zowel voor de WGA-uitkering als voor onze dienstverlening. Wilt u uw werknemers een deel van de premie laten betalen? Dit is mogelijk. Dan mag u maximaal 50% van de premie inhouden op het nettoloon.

Combineert u meerdere verzekeringen in het pakket Compleet Verzekerd Mijn Personeel? Dan is uw premie extra scherp want uw korting kan oplopen tot 10%. Daarnaast betaalt u geen toeslag als u kiest voor termijnbetaling. Informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden en de voordelen.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel 
Aanvullende Voorwaarden WGA-eigenrisicoverzekering 
Voorwaarden Preventie en Re-integratieondersteuning
Aanvullende Voorwaarden Rechtsbijstand 

Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Mogelijk geldt voor u een andere versie. U vindt het juiste versienummer op uw polisblad. Informeer bij twijfel bij uw adviseur. Die helpt u graag en stuurt u de juiste versie als dat nodig is.

Veelgestelde vragen

Wat is WGA?

WGA betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA-uitkering krijgt iemand die 35-79% arbeidsongeschikt is. Of 80-100% niet-duurzaam arbeidsongeschikt en met een redelijke kans op herstel. In de eerste 2 jaar van zijn arbeidsongeschiktheid krijgt een werknemer het loon (grotendeels) doorbetaald. Daarna stelt het UWV het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.

Waarom kies ik ervoor WGA-eigenrisicodrager te worden?
Dan betaalt u geen gedifferentieerde WGA-premie meer aan het UWV voor een zieke ex-werknemer. U betaalt in plaats daarvan de WGA-uitkering aan uw ex-werknemer.  

Wilt u niet voor langdurig hoge kosten komen te staan als een zieke werknemer arbeidsongeschikt wordt? Sluit dan een WGA-eigenrisicoverzekering van De Zeeuwse af. Dan betalen wij de uitkering. U heeft daarnaast recht op preventie- en re-integratieondersteuning.  

Bent u geen WGA-eigenrisicodrager? Dan betaalt u het UWV maximaal 10 jaar gedifferentieerde WGA-premie voor een arbeidsongeschikte ex-werknemer die na de Ziektewetuitkering een WGA-uitkering ontvangt. Ook voor werknemers die ziek uit dienst gaan. Of binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek worden. Dit geldt ook voor werknemers met een bijzondere arbeidsovereenkomst zoals thuiswerkers. 

Lees ook de brochure voor meer informatie over het WGA-eigenrisicodragerschap
Wanneer kan mijn bedrijf WGA-eigenrisicodrager worden?

Dat kan jaarlijks op 2 momenten. Op 1 januari en 1 juli. En als u voor het eerst een werknemer in dienst neemt, kan het vanaf dat moment.
Het UWV stelt 2 voorwaarden:

 1. In de 3 jaar voor de start van uw eigenrisicodragerschap was u geen WGA-eigenrisicodrager.
 2. Een garantstelling. Daarin staat dat eventueel toekomstige WGA-uitkeringen aan ex-werknemers ook worden doorbetaald als uw bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat.

Wij regelen de garantstelling als u een WGA-eigenrisicoverzekering bij De Zeeuwse heeft.
Uw aanvraagformulier en de garantstelling voor het WGA-eigenrisicodragerschap stuurt u minimaal 13 weken voor de ingangsdatum naar de Belastingdienst.

Persoonlijk advies voor uw bedrijf?

Uw adviseur helpt u graag met een risicoanalyse voor uw bedrijf. En weet precies welke verzekeringsoplossingen van De Zeeuwse bij u passen. Zo kunt u verder met waar u goed in bent: ondernemen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur