Pensioen 1-2-3 laag 1

WIA-aanvullingsverzekering onder 35%

U bent werknemer en uw werkgever heeft Pensioen 1-2-3 bij De Zeeuwse voor u afgesloten? Hier leest u wat u wel en niet krijgt op grond van de standaard pensioenregeling van de WIA-aanvullingsverzekering onder 35%. Dit is algemene informatie. Wordt u deelnemer aan de WIA-aanvullingsverzekering onder 35%? Dan ontvangt u via de post een versie van laag 1 met uw persoonlijke informatie.

Wat vindt u waar?

 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen:

  1. Laag 1: de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling in het kort. Hier bent u nu.
  2. Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen van
    laag 1.
  3. Laag 3: een voorbeeld van het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. 
pensioen-1-2-3-laag-1 

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Geen arbeidsongeschiktheid_

Uw werkgever sloot een WIA-aanvullingsverzekering onder 35% voor u af. Wordt u arbeidsongeschikt en bent u dat volgens het UWV voor minder dan 35%? Dan krijgt u met deze verzekering een tijdelijke uitkering.

 Zeeuwse pensioen 123_27

Wilt u meer weten over wat deze pensioenregeling u biedt? Kijk op www.dezeeuwse.nl/pensioen123 of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Ga naar laag 2 voor meer informatie over dit onderwerp.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Zeeuwse pensioen 123_19 

Ouderdomspensioen. Mogelijk bouwt u ouderdomspensioen in een andere pensioenregeling.

Zeeuwse pensioen 123_58 

Partner- of wezenpensioen als u overlijdt. Mogelijk krijgt uw eventuele partner partnerpensioen vanuit een andere pensioenregeling die u heeft. En krijgen uw eventuele kinderen hieruit wezenpensioen.

Zeeuwse pensioen 123_59 

Arbeidsongeschiktheidspensioen als u binnen een halfjaar na deelname aan deze regeling arbeidsongeschikt wordt. En als uw gezondheidstoestand zodanig was dat u arbeidsongeschiktheid al kon verwachten.

Zeeuwse pensioen 123_59 

Arbeidsongeschiktheidspensioen als u ziek wordt nadat u uit dienst gaat bij de werkgever die Pensioen 1-2-3 voor u afsloot.

Ga naar laag 2 voor meer informatie over dit onderwerp.

Hoe bent u verzekerd?

Hoe bent u verzekerd?

 

 Zeeuwse pensioen 123_62

Bij arbeidsongeschiktheid bent u in ieder geval op 2 manieren verzekerd:
1. Via de Nederlandse overheid. De WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen verzekert u van een arbeidsongeschiktheidsuitkering als u in Nederland werkt. Lees meer over de WIA op de website van het UWV.
2. Via uw werkgever. In uw geval met uw Pensioen 1-2-3 die uw werkgever voor u afsloot.

Er is nog een derde optie: u regelt zelf een voorziening voor als u arbeidsongeschikt wordt.

 Geen arbeidsongeschiktheid_

Bent u 2 jaar ziek en wordt u arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in de WIA. En krijgt u een WIA-uitkering. Er zijn 2 WIA-uitkeringen:

  1. De WGA-uitkering. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U bent gedeeltelijk of niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt.
  2. De IVA-uitkering. IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.

Met de WIA-aanvullingsverzekering onder 35% krijgt u een tijdelijke uitkering omdat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. U krijgt dan namelijk geen WIA-uitkering. Die start pas als u 35% of meer arbeidsongeschikt bent.

Een percentage van uw inkomen onder de WIA-loongrens is verzekerd. Dit hangt af van wat uw werkgever afsloot.

De uitkering duurt een aantal jaar. Ook dit verschilt per regeling en hangt af van wat uw werkgever afsloot.

Ontvangt u voor de einddatum van de verzekeringsuitkering AOW?Dan stopt de uitkering als u AOW gaat ontvangen.

Wij hebben de afspraken met uw werkgever voor u vastgelegd in het pensioenreglement.

Zeeuwse pensioen 123_29 

Uw werkgever betaalt mogelijk geheel of gedeeltelijk de premie voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen.Informeer bij uw werkgever of en hoeveel hij betaalt. Als u zelf een deel van de premie betaalt, staat dat op uw loonstrook.

Ga naar laag 2 voor meer informatie over dit onderwerp.

Welke keuzes heeft u?

Welke keuzes heeft u?

Zeeuwse pensioen 123_13

U kunt stoppen met deelname aan deze regeling.

Ga naar laag 2 voor meer informatie over dit onderwerp.

Hoe zeker is uw uitkering?

Hoe zeker is uw uitkering?

 Zeeuwse pensioen 123_48

Krijgt u een WIA-verzekeringsuitkering? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  1. De uitkering blijft ieder jaar gelijk.
  2. De uitkering wordt ieder jaar verhoogd.

Wat voor u geldt, staat in uw pensioenreglement. Houd er rekening mee dat een gelijkblijvende uitkering invloed heeft op uw koopkracht. Over het algemeen wordt het leven jaarlijks duurder.

 Zeeuwse pensioen 123_18

Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van hoe arbeidsongeschikt u bent.

Ga naar laag 2 voor meer informatie over dit onderwerp.

Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

Zeeuwse pensioen 123_45 

De Zeeuwse maakt kosten. Deze zijn nodig om de pensioenregeling uit te voeren.

Ga naar laag 2 voor meer informatie over dit onderwerp.

Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

Geen arbeidsongeschiktheid_

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Zeeuwse pensioen 123_46 

Als u wilt stoppen met deelname aan de regeling.

Zeeuwse pensioen 123_41 

Bekijk jaarlijks op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen u opbouwt. Let op: dit arbeidsongeschiktheidspensioen staat niet in uw pensioenoverzicht.

Zeeuwse pensioen 123_14 

Heeft u vragen? Wordt u arbeidsongeschikt? Of wilt u stoppen met deelname aan deze regeling? Neem dan contact op met uw werkgever.

Meer informatie over de regeling vindt u ook in laag 2.

Wilt u contact met ons opnemen? Mail onsof bel (0118)683 306. Wij helpen u graag!

Ga naar laag 2 voor meer informatie over dit onderwerp.