Pensioen 1-2-3 laag 2

WIA aanvullingsverzekering onder 35%

Wat vindt u waar?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen:

  1. Laag 1: de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling in het kort.
  2. Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. Hier bent u nu.
  3. Laag 3: een voorbeeld van het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. 
pensioen-1-2-3-laag-1 

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

 Geen arbeidsongeschiktheid_ Uw werkgever sloot een WIA-aanvullingsverzekering onder 35% voor u af. Wordt u arbeidsongeschikt en bent u dat volgens het UWV voor minder dan 35%? Dan krijgt u met deze verzekering een tijdelijke uitkering. U krijgt bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% namelijk geen uitkering van de overheid. De maximale hoogte van de uitkering is een gebaseerd op uw inkomen onder de WIA-loongrens en is afhankelijk van het dekkingspercentage.
 Zeeuwse pensioen 123_25 In uw reglement leest u wat u precies krijgt op grond van uw Pensioen 1-2-3. Wilt u het reglement ontvangen? Mail ons of bel (0118) 683 306.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

 Zeeuwse pensioen 123_19 Ouderdomspensioen. Mogelijk bouwt u ouderdomspensioen in een andere pensioenregeling.
 Zeeuwse pensioen 123_58 Partner- of wezenpensioen als u overlijdt. Mogelijk krijgt uw eventuele partner partnerpensioen vanuit een andere pensioenregeling die u heeft. En krijgen uw eventuele kinderen hieruit wezenpensioen.
Zeeuwse pensioen 123_59  Arbeidsongeschiktheidspensioen als u binnen een halfjaar na deelname aan deze regeling arbeidsongeschikt wordt. En als uw gezondheidstoestand zodanig was dat u arbeidsongeschiktheid al kon verwachten.
Zeeuwse pensioen 123_59  Arbeidsongeschiktheidspensioen als u ziek wordt nadat u uit dienst gaat bij de werkgever die Pensioen 1-2-3 voor u afsloot.

Hoe bent u verzekerd?

Hoe bent u verzekerd?

Zeeuwse pensioen 123_62   

Bij arbeidsongeschiktheid bent u in ieder geval op 2 manieren verzekerd:

1. Via de Nederlandse overheid. De WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen verzekert u van een arbeidsongeschiktheidsuitkering als u in Nederland werkt.  Lees meer over de WIA op de website van het UWV.

Bent u na 2 jaar ziekte nog minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan heeft u recht op een wettelijke WIA-uitkering. Het UWV bepaalt de hoogte van die uitkering en stelt vast in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Het kijkt daarbij naar welke mogelijkheden u nog heeft.

De WIA verdeelt arbeidsongeschikte mensen in 3 groepen:

a. Minder dan 35% arbeidsongeschikt.
b. 35% tot 80% arbeidsongeschikt.
c. 80% tot en met 100% arbeidsongeschikt.

Zie ook onderstaande afbeelding:

 

Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen WIA-uitkering. Volgens de overheid kunt u dan nog genoeg blijven verdienen. Maar dat blijkt voor veel mensen een groot probleem. Lees meer over de WIA op de website van het UWV.

2. Via uw werkgever.

In uw geval met uw Pensioen 1-2-3 die uw werkgever voor u afsloot. U heeft daarmee een WIA-aanvullingsverzekering onder 35%. Wordt u arbeidsongeschikt en bent u dat volgens het UWV voor minder dan 35%? Dan krijgt u met deze verzekering een tijdelijke uitkering.

U ontvangt ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). van ons. Daarop ziet u hoeveel pensioen er is verzekerd. Heeft u via uw werkgever nog een andere regeling bij arbeidsongeschiktheid? Dan ontvangt u daarover apart bericht.

Er is nog een derde optie:  u regelt zelf een voorziening voor als u arbeidsongeschikt wordt.

 Geen arbeidsongeschiktheid_  

Bent u langer dan twee jaar ziek maar minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen WIA-uitkering. Met de WIA-aanvullingsverzekering onder 35% heeft u dan een tijdelijke uitkering. Meestal is 20% van uw inkomen onder de WIA-loongrens verzekerd. Dit hangt af  van wat uw werkgever afsloot.

De uitkering duurt 1 tot 7,5 jaar. Ook dit verschilt per regeling en hangt af van wat uw werkgever afsloot.

Ontvangt u eerder AOW? Dan stopt de uitkering als u AOW gaat ontvangen.

U ontvangt uw verzekeringsuitkering maandelijks van uw werkgever. Als u uit dienst bent, betalen wij de uitkering rechtstreeks aan u.

Wij hebben de afspraken met uw werkgever voor u vastgelegd in uw pensioenreglement.                     

Zeeuwse pensioen 123_29  Uw werkgever betaalt mogelijk geheel of gedeeltelijk de premie voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Informeer bij uw werkgever of en hoeveel hij betaalt. Als u zelf een deel van de premie betaalt, staat dat op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u?

Welke keuzes heeft u?

 Zeeuwse pensioen 123_13 U kunt stoppen met deelname aan deze regeling. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen uitkering van ons vanuit deze regeling.

Hoe zeker is uw uitkering

Hoe zeker is uw uitkering

 Zeeuwse pensioen 123_48

Krijgt u een WIA-verzekeringsuitkering? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  1. De uitkering blijft ieder jaar gelijk.
  2. De uitkering wordt ieder jaar verhoogd.

In uw pensioenreglement staat wat voor u geldt. Houd er rekening mee dat een gelijkblijvende uitkering invloed heeft op uw koopkracht. Over het algemeen wordt het leven jaarlijks duurder.

 Zeeuwse pensioen 123_18 De hoogte van uw uitkering hangt niet af van hoe arbeidsongeschikt u bent.

Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

De Zeeuwse maakt kosten. Deze zijn nodig om de pensioenregeling uit te voeren. De kosten zijn 20% van de premie. Dit heeft geen invloed op de hoogte van uw uitkering.
Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

Geen arbeidsongeschiktheid_  Wordt u ziek en kunt u niet werken? Ga zo snel mogelijk naar een bevoegd arts en laat u behandelen. Schakelt uw werkgever de arbodienst of een andere deskundige in om uw herstel te begeleiden? Dan werkt u hieraan mee. En uiteraard doet u er alles aan om zo spoedig mogelijk te herstellen. Zodat u weer kunt gaan werken.
 Zeeuwse pensioen 123_46  Als u wilt stoppen met deelname aan de regeling. Geef dit dan door aan uw werkgever. Die geeft dit dan door aan ons.
Zeeuwse pensioen 123_41  Bekijk jaarlijks op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen u opbouwt. Let op: dit arbeidsongeschiktheidspensioen staat  niet in uw pensioenoverzicht.
 Zeeuwse pensioen 123_14  

Heeft u vragen? Wordt u arbeidsongeschikt? Of wilt u stoppen met deelname aan deze regeling? Neem dan contact op met uw werkgever.

Wilt u contact met ons opnemen? Mail ons of bel (0118) 683 306. Wij helpen u graag!