ZW-dienstverleners

Kies de ZW-dienstverlener die bij u past

Als u kiest voor onze ZW-eigenrisicoverzekering profiteert u van:

 • Poortwachtergarantie;
 • Persoonlijke begeleiding;
 • Preventie om ZW-instroom te voorkomen door inzet van de VerzuimCoach.

De Zeeuwse werkt samen met ActivaSZ en Qare, professionele dienstverleners met een bewezen formule op het gebied van Ziektewetbegeleiding van zieke ex-werknemers. In de basis bieden ze dezelfde dienstverlening. Maar dat betekent niet dat ze identiek zijn. Om u te helpen een keuze te maken, geven wij u een korte beschrijving van de twee bedrijven. Maar eerst leest u waar hun basisdienstverlening uit bestaat.

Basisdienstverlening: wat doet een ZW-dienstverlener?

Basisdienstverlening: wat doet een goede ZW-dienstverlener?

 • Een Ziektewetdienstverlener ontzorgt u als eigenrisicodrager. Dit betekent dat de dienstverlener direct na de ziek-uit-dienst-melding de begeleiding van uw zieke ex-werknemer op zich neemt en die uitvoert in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Het doel is om zo snel mogelijk duurzaam herstel en ‘loonwaarde’ te realiseren. Specialisten brengen beperkingen en mogelijkheden in kaart en er wordt onderzocht wat de kansen zijn voor re-integratie binnen en buiten uw organisatie.
 • De dienstverlener stelt het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vast en verzorgt de betaling aan uw ex-werknemer, inclusief alle inhoudingen en afdrachten loonheffingen.
 • De dienstverlener bewaakt dat u voldoet aan de termijnen die de Wet verbetering poortwachter en de Ziektewet voorschrijven voor het re-integratieproces van verzuimende ex-werknemers.
 • Ook volgt de dienstverlener de verrichtingen van UWV kritisch en spreekt de dienstverlener het UWV direct aan op eventuele fouten en overschrijdingen van actie- en beslistermijnen. Zoals een te late eerstejaars-Ziektewetbeoordeling of een uitblijvende beslissing over een ingediend bezwaar.
 • U krijgt één aanspreekpunt. Deze contactpersoon neemt bij de ziek-uit-dienst-melding contact met u op en onderhoudt daarna contact met uw verzuimende ex-werknemer over de re-integratie en plant zo nodig een consult in bij de bedrijfsarts. De contactpersoon houdt de regie, stuurt waar nodig bij en overlegt met De Zeeuwse over het eventueel financieel bijdragen aan re-integratie.
De twee ZW-dienstverleners

De twee ZW-dienstverleners

ActivaSZ

Logo ActivaSZ

ActivaSZ is een deskundige en doortastende private uitvoerder van sociale zekerheid. Zij zijn onder deze naam actief sinds 2017; daarvoor heetten ze Acture Bedrijven. ActivaSZ helpt werkgevers in alle mogelijke sectoren bij het beheersen en oplossen van Ziektewet-dossiers. De klanten profiteren van maximale grip op de financiële risico’s van ziekte.

Herstel en loonwaarde realiseren
Ziektewetuitvoering van ActivaSZ biedt u volledige ontzorging én maximale grip op de kosten. Bij instroom in de Ziektewet gaan de specialisten van ActivaSZ voortvarend voor u aan de slag om herstel en loonwaarde te realiseren. Tegelijkertijd houdt u grip op het dossier. Gedurende de periode die uw ex-werknemer ziek is, heeft u steeds inzicht in alle activiteiten en uitbetaalde uitkeringen.

Focus op duurzame oplossingen
De specialisten van ActivaSZ houden van proactief aanpakken. Maar ze hebben altijd respect voor de menselijke maat en focussen op duurzame oplossingen, want alleen daar worden u en uw ex-werknemer werkelijk beter van. Op grond van hetzelfde principe houden ze u op de hoogte van de voortgang, terwijl ze tegelijkertijd de privacy respecteren. ActivaSZ is ISO 27001 gecertificeerd en voldoet aan de privacyregels die de Autoriteit Persoonsgegevens vanaf mei 2018 hanteert.

Werkgevers die van het UWV overstappen naar ActivaSZ (eigenrisicodragers), zien hun ZW-cijfers aanmerkelijk verbeteren.

Meer info vindt u op de website van ActivaSZ.

Qare

logo-qare 

Als expert op het gebied van verzuimbegeleiding en de uitvoering van de sociale zekerheid ondersteunt Qare al jaren werkgevers bij de uitvoering van de Ziektewet en andere sociale wetgeving.

Kwaliteit begint bij uw persoonlijke casemanager
Bij de uitvoering van de dienstverlening is het uitgangspunt van Qare dat de kwaliteit wordt bepaald door de individuele professional. Qare selecteert haar professionals dan ook aan de hand van de kernwaarden die Qare als organisatie typeren:

 • Verantwoordelijkheid;
 • Betrouwbaarheid en Integriteit;
 • Kwaliteit en Kennis;
 • Gedrevenheid en Passie.

Deze kernwaarden zijn zichtbaar in de manier waarop Qare uw arbeidsongeschikte ex-werknemer begeleidt tijdens de Ziektewetperiode. Qare richt zich hierbij op het beperken van de verzuimduur, rekening houdend met de menselijke maat. Qare stelt voor u een vaste casemanager aan, waardoor u met uw vragen altijd rechtstreeks terechtkunt bij dezelfde contactpersoon.

Transparantie door inzage in dossiers
Daarnaast vindt Qare het belangrijk zo transparant mogelijk te werken. Uw casemanager en bedrijfsarts leggen alle acties en contactmomenten vast in het verzuimsysteem. Als eigenrisicodrager krijgt u een inlogcode voor het verzuimsysteem, waardoor u inzicht heeft in het totale (niet-medische) dossier van de arbeidsongeschikte ex-werknemer.

Landelijke dekking met verschillende professionals
Qare beschikt over eigen, geregistreerde casemanagers, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. Deze professionals werken vanuit ruim 25 locaties in Nederland, waardoor de reistijden voor uw arbeidsongeschikte ex-werknemers beperkt blijven.

De goede kwaliteit van dienstverlening van Qare uit zich in een zeer laag klantverloop van 0,03%.

Meer info vindt u op de website van Qare.

Wat kost de ZW-dienstverlening?

Wat kost de ZW-dienstverlening?

De kosten van de ZW-dienstverlening zijn inbegrepen in de totaalpremie van uw ZW-eigenrisicoverzekering. De premie hangt onder andere af van de sector waarin uw bedrijf actief is, uw percentage medewerkers met een tijdelijk of bijzonder dienstverband en de verhouding van het loon van deze medewerkers tot uw totale loonsom. Dit zijn allemaal factoren die de ZW-instroom bepalen en dus ook de hoeveelheid dienstverlening die er naar verwachting moet worden ingezet.

De betaling vindt jaarlijks plaats met een voorschotpremie. Die wordt gebaseerd op de verwachte werknemers voor komend jaar. Na het eind van het jaar vindt de definitieve afrekening plaats.