ZW-dienstverleners

Kies de ZW-dienstverlener die bij u past

Als u kiest voor onze ZW-eigenrisicoverzekering profiteert u van:

  • Poortwachtergarantie;
  • Persoonlijke begeleiding;
  • Preventie om ZW-instroom te voorkomen door inzet van de VerzuimCoach.

U krijgt ondersteuning bij de re-integratie van uw zieke ex-werknemer van een gespecialiseerde dienstverlener waar wij mee samenwerken. Zo heeft u grip op zijn re-integratie en op de kosten.

Basisdienstverlening: wat doet een ZW-dienstverlener?

Basisdienstverlening: wat doet een goede ZW-dienstverlener?

  • Een Ziektewetdienstverlener ontzorgt u als eigenrisicodrager. Dit betekent dat de dienstverlener direct na de ziek-uit-dienst-melding de begeleiding van uw zieke ex-werknemer op zich neemt en die uitvoert in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Het doel is om zo snel mogelijk duurzaam herstel en ‘loonwaarde’ te realiseren. Specialisten brengen beperkingen en mogelijkheden in kaart en er wordt onderzocht wat de kansen zijn voor re-integratie binnen en buiten uw organisatie.
  • De dienstverlener stelt het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vast en verzorgt de betaling aan uw ex-werknemer, inclusief alle inhoudingen en afdrachten loonheffingen.
  • De dienstverlener bewaakt dat u voldoet aan de termijnen die de Wet verbetering poortwachter en de Ziektewet voorschrijven voor het re-integratieproces van verzuimende ex-werknemers.
  • Ook volgt de dienstverlener de verrichtingen van UWV kritisch en spreekt de dienstverlener het UWV direct aan op eventuele fouten en overschrijdingen van actie- en beslistermijnen. Zoals een te late eerstejaars-Ziektewetbeoordeling of een uitblijvende beslissing over een ingediend bezwaar.
  • U krijgt één aanspreekpunt. Deze contactpersoon neemt bij de ziek-uit-dienst-melding contact met u op en onderhoudt daarna contact met uw verzuimende ex-werknemer over de re-integratie en plant zo nodig een consult in bij de bedrijfsarts. De contactpersoon houdt de regie, stuurt waar nodig bij en overlegt met De Zeeuwse over het eventueel financieel bijdragen aan re-integratie.
Wat kost de ZW-dienstverlening?

Wat kost de ZW-dienstverlening?

De kosten van de ZW-dienstverlening zijn inbegrepen in de totaalpremie van uw ZW-eigenrisicoverzekering. De premie hangt onder andere af van de sector waarin uw bedrijf actief is, uw percentage medewerkers met een tijdelijk of bijzonder dienstverband en de verhouding van het loon van deze medewerkers tot uw totale loonsom. Dit zijn allemaal factoren die de ZW-instroom bepalen en dus ook de hoeveelheid dienstverlening die er naar verwachting moet worden ingezet.

De betaling vindt jaarlijks plaats met een voorschotpremie. Die wordt gebaseerd op de verwachte werknemers voor komend jaar. Na het eind van het jaar vindt de definitieve afrekening plaats.