Waarom de Agrarische Bedrijfsgebouwenverzekering?

De gebouwen op uw terrein zijn een onmisbaar en waardevol bezit. Nodig om uw bedrijf te kunnen uitoefenen. Daarom sluit u een Agrarische Bedrijfsgebouwenverzekering af. Want een grote schade aan een gebouw wilt u natuurlijk niet zelf betalen. Stelt u zich voor dat u met een flinke brand- of stormschade te maken krijgt. De Agrarische Bedrijfsgebouwenverzekering van De Zeeuwse dekt de kosten om uw bedrijfsgebouwen na schade te laten herstellen of herbouwen. Evenals bijkomende kosten zoals expertise- en bereddingskosten.

Een grote schade aan uw bedrijfsgebouwen kan de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. U kunt dan ook nog aanvullend kiezen voor verzekeringen die helpen bij het draaiend houden van uw bedrijf. Denk dan aan de aanvullende Opruimkostenverzekering, Milieuschadeverzekering of de Bedrijfsschadeverzekering. Uw adviseur helpt u graag bij het samenstellen van het juiste pakket aan verzekeringen.

Wat is verzekerd bij de Agrarische Bedrijfsgebouwenverzekering?

Er zijn 3 dekkingsmogelijkheden:

  1. Brand
  2. Brand/storm/hagel
  3. Uitgebreid

Samen met uw adviseur wordt bekeken welke dekking voor uw gebouwen nodig en mogelijk zijn.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Ondanks de ruime dekking vergoeden wij niet alles. Bijvoorbeeld:

  • Milieuschade. Hiervoor sluit u een Milieuschadeverzekering af.
  • Schade door opzet of roekeloosheid.
  • Schade door illegale activiteiten. 
  • Schade die ontstaat door achterstallig onderhoud.

In de Aanvullende Voorwaarden Bedrijfsgebouwenverzekering Agrarisch leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Eigen risico

Eigen risico

U heeft alleen bij stormschade een eigen risico. Dit is 2‰ van het verzekerd bedrag, met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.150,-. Er kan een hoger eigen risico zijn afgesproken. Voor andere schades is standaard geen eigen risico van toepassing.

In de Aanvullende Voorwaarden Bedrijfsgebouwenverzekering Agrarisch leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Wat kost het?

Wat kost de Bedrijfsgebouwenverzekering Agrarisch?

Uw adviseur maakt graag een offerte op maat voor u. Onder andere de herbouwwaarde van uw bedrijfsgebouw bepaalt de premie.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden Compleet Verzekerd Mijn bedrijf Agrarisch
Aanvullende Voorwaarden Agrarische Bedrijfsgebouwen

Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Mogelijk geldt voor u een andere versie. U vindt het juiste versienummer op uw polisblad. Informeer bij twijfel bij uw adviseur. Die helpt u graag en stuurt u de juiste versie als dat nodig is.
 
Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Glasverzekering
Deze aanvullende verzekerding dekt schade door glasbreuk van uw gebouw of ruimte door een onzekere gebeurtenis en beschadiging van beschildering en belettering van het glas na breuk.

Persoonlijk advies voor uw bedrijf?

Uw adviseur helpt u graag met een risicoanalyse voor uw bedrijf. En weet precies welke verzekeringsoplossingen van De Zeeuwse bij u passen. Zo kunt u verder met waar u goed in bent: ondernemen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2024