Collectieve WIA-verzekeringen

Raakt een of meerdere van uw werknemers arbeidsongeschikt? Dan kan dat voor hen grote financiële gevolgen hebben. Met de collectieve WIA-verzekeringen van De Zeeuwse biedt u hen financiële zekerheid.

 • Oplossing voor elk arbeidsongeschiktheidspercentage
 • Persoonlijke WIA-coach
 • Duidelijke informatie voor werkgever en werknemers

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

Bespreek met een adviseur

Wat verzekert u met onze collectieve WIA-verzekeringen? 

Met onze collectieve WIA-verzekeringen (WIA 0- tot- 100 plan) regelt u het goed voor uw medewerkers!  Zij hoeven niet bang te zijn dat zij bij arbeidsongeschiktheid moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. U kiest zelf welke dekking u biedt. Bovendien kunt u gebruik maken van preventie- en re-integratieondersteuning zodat uw personeel maximaal inzetbaar blijft waar mogelijk.

Wel verzekerd

 • Inkomenszekerheid voor uw werknemers. U bepaalt zelf hoeveel inkomenszekerheid u biedt.
 • Preventie- en re-integratieondersteuning om uw personeel maximaal inzetbaar te houden.

Niet verzekerd

 • Arbeidsongeschiktheid door opzet.
 • Werknemers die al ziek of arbeidsongeschikt zijn bij de start van de verzekering of het dienstverband (als dat later is).
 • Er is geen recht op een uitkering als een werknemer een halfjaar na de start van deelname aan de verzekering ziek wordt en dit te verwachten was.
 • Er is niet altijd recht op een uitkering als u de premie niet of te laat betaalt.

Duidelijke informatie voor uw werknemers

Duidelijke informatie voor uw werknemers

U regelt het goed voor uw werknemers. Met de WIA-calculator laat u duidelijk zien wat dit concreet betekent. Als u een ao-percentage invoert, ziet u het effect op de overheidsuitkeringen en hoe onze oplossingen het inkomensverlies beperken. Nadat u een oplossing heeft gekozen, kunt u met de calculator uw werknemers laten zien welke zekerheid u heeft geregeld.

Wat is verzekerd bij een collectieve WIA-verzekering?

Voor elk percentage arbeidsongeschiktheid bestaat weer een andere WIA-werknemersverzekering. Hieronder vindt u ons aanbod. U kiest zelf welke zekerheid u uw werknemers biedt. Daarbij kunt u de verzekeringen ook combineren.

 • WIA-aanvullingsverzekering: 1% tot 35% arbeidsongeschikt

  De WIA-aanvullingsverzekering onder 35% biedt een uitkering aan werknemers die geen WIA-uitkering ontvangen omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. De verzekering biedt twee, drie of vijf jaar lang een uitkering van 20% van het laatstverdiende loon tot maximaal de WIA-loongrens (€ 71.628,84 in 2024).

 • WGA-gatverzekering Plus: 35% tot 80% arbeidsongeschikt

  De WGA-gatverzekering Plus geeft de zekerheid van een inkomen van 70% van het laatstverdiende loon tot de WIA-loongrens (€ 71.628,84 in 2024) tot aan de AOW-leeftijd (tenzij anders afgesproken met de werkgever).

 • WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens (WIA-excedentverzekering): 35% t/m 100% arbeidsongeschikt en inkomen boven de WIA-loongrens

  De WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens biedt een uitkering die afhangt van het percentage arbeidsongeschiktheid en de dekking die u kiest. Hierdoor kan de uitkering uiteenlopen van 28% t/m 80% van het salarisdeel boven de WIA-loongrens van € 71.628,84 (2024) tot aan de AOW-leeftijd. 

Wilt u meer weten? Leest u dan verder in de brochure onder Handige downloads.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd bij een collectieve WIA-verzekering?

Wij bieden een ruime dekking. Maar niet alles is verzekerd. Zo gelden onder andere deze uitzonderingen. Een werknemer:

 • is niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid door opzet;
 • is niet verzekerd als hij al ziek of arbeidsongeschikt was bij de start van de verzekering of het dienstverband (als dat later is). Hij wordt pas verzekerd als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk heeft verricht;
 • heeft niet altijd recht op een uitkering als hij binnen een halfjaar na de start van deelname aan de verzekering ziek wordt en dit te verwachten was;
 • heeft niet altijd recht op een uitkering als u de premie niet of te laat betaalt.

In de eerste twee jaar van ziekte is er geen recht op een verzekeringsuitkering. Geeft u een werknemer een loonsverhoging nadat hij ziek is geworden, dan telt die niet mee in het salaris waarop wij de uitkering baseren.

Wat kost het?

Wat kost een collectieve WIA-verzekering?

De premie hangt af van de verzekering(en) en opties die u kiest, de sector waarin uw bedrijf werkzaam is en de opbouw van uw personeelsbestand. De minimumpremie is € 250,- per jaar. De premie is fiscaal aftrekbaar. Eventuele uitkeringen aan de werknemers zijn belast. U kunt de premie zelf betalen. Maar u kunt die ook (gedeeltelijk) inhouden op het brutosalaris van uw werknemers.

Pakketkorting
Het WIA 0-tot-100 Plan is onderdeel van CompleetVerzekerd Mijn Personeel, ons pakket personeelsverzekeringen. Sluit u naast WIA-verzekering(en) andere personeelsverzekeringen? Dan kan uw pakketkorting oplopen tot 10%. Daarnaast betaalt u bij twee of meer verzekeringen uit dit pakket geen toeslag bij termijnbetaling.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel
Aanvullende Voorwaarden WGA-gatverzekering Plus
Aanvullende Voorwaarden WIA-aanvullingsverzekering onder 35% 
Voorwaarden Preventie- en re-integratieondersteuning 
Voorwaarden Rechtsbijstand

Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Mogelijk geldt voor u een andere versie. U vindt het juiste versienummer op uw polisblad. Informeer bij twijfel bij uw adviseur. Die helpt u graag en stuurt u de juiste versie als dat nodig is.
 
 

Veelgestelde vragen

Persoonlijk advies voor uw bedrijf?

Uw adviseur helpt u graag met een risicoanalyse voor uw bedrijf. En weet precies welke verzekeringsoplossingen van De Zeeuwse bij u passen. Zo kunt u verder met waar u goed in bent: ondernemen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2024