WIA 0-tot-1oo Plan

Waarom een collectieve WIA-verzekering?

U zorgt goed voor uw werknemers. Zij vormen een belangrijk onderdeel van uw onderneming. Werknemers die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken hebben uw begeleiding en aandacht nodig. Op het gebied van financiële zekerheid. Maar ook als er mogelijkheden zijn voor re-integratie. Met de WIA-verzekering biedt u uw werknemers inkomenszekerheid. U biedt hen een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Een mooi voorbeeld van goed werkgeverschap. De werknemer krijgt een persoonlijke WIA-coach. De coach ondersteunt en helpt de zieke werknemer bij re-integratie in het bedrijf of daarbuiten. De financiële gevolgen blijven hierdoor voor iedereen zo beperkt mogelijk.
Vraag een offerte aan

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Inkomenszekerheid voor werknemers
 • particulier-vinkje
  Direct inzicht met de WIA-calculator
 • particulier-vinkje
  Persoonlijke begeleiding

Duidelijke informatie voor uw werknemers

Duidelijke informatie voor uw werknemers

Een arbeidsongeschikte werknemer gaat flink in inkomen achteruit. Wat het precies voor uw werknemer betekent laat u zien met de WIA-calculator. U vult het arbeidsongeschiktheidspercentage in en u ziet direct welk gevolg dat heeft voor het inkomen van uw werknemer. Kies daarna een van de verzekeringen van De Zeeuwse om te zien hoe deze het inkomensverlies compenseert. De WIA-calculator is een duidelijk hulpmiddel voor uw werknemer. 
plaatjes_uitleg-DZ-kantoor

Voor wie is de collectieve WIA-verzekering?

 • kantoor
  Bedrijven met personeel
 • alleenstaand
  Al vanaf één werknemer

Wat is verzekerd bij een collectieve WIA-verzekering?

Het WIA 0-tot- 100 Plan biedt uw werknemers financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. De wettelijke WIA-uitkering is namelijk geen garantie voor inkomenszekerheid. Uw werknemer krijgt na 2 jaar ziekte alleen een WIA-uitkering als hij minimaal 35% arbeidsongeschikt is. Als uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, gaat het UWV er vanuit dat hij voor het andere deel wel aan het werk kan en een eigen inkomen heeft. Dit lukt echter lang niet altijd. Het inkomen van uw werknemer kan terugvallen tot op bijstandsniveau. De Zeeuwse biedt de volgende verzekeringsoplossingen en aanvullende diensten:

De WIA-aanvullingsverzekering onder 35% 

Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, ontvangen geen WIA-uitkering van het UWV. Met de WIA-aanvullingsverzekering onder 35% ontvangen werknemers 2, 3 of 5 jaar lang een uitkering van 20% van het laatstverdiende, gemaximeerde* loon.

De WGA-gatverzekering Plus (35% tot 80% arbeidsongeschikt)

Met de WGA-gatverzekering heeft uw werknemer de zekerheid van een inkomen van 70% van het laatstverdiende, gemaximeerde* loon. Al bij benutting van 25% van de restverdiencapaciteit komt daar een jaarlijkse bonus bij van 10% van het nieuwe loon.

De WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens (35% t/m 100% arbeidsongeschikt en inkomen boven de WIA-loongrens)


De uitkering hangt af van het percentage arbeidsongeschiktheid en van de gekozen dekking. De uitkering kan variëren van 28% tot en met 80% van het salarisdeel boven de WIA-loongrens*.

*Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt jaarlijks de WIA-loongrens vast. Hierop baseert UWV de IVA- en de WGA-uitkeringen. De WIA-loongrens voor 2019 op jaarbasis is € 55.927,-.

Persoonlijke WIA coach

De WIA-coach biedt actieve re-integratieondersteuning. Voordat uw werknemer in de WIA komt, maar ook daarna nog. De WIA-coach helpt uw werknemer aan het werk te blijven. Als dat niet mogelijk is binnen uw bedrijf, ondersteunt hij hem bij de zoektocht naar ander en/of aanvullend werk.

Preventieve diensten

Trainingen, een verzuimbeleidscan en een griepvaccinatie voor uw werknemers. Dat zijn enkele van de mogelijkheden. Wij adviseren u over het preventieaanbod en in sommige gevallen betalen wij een preventieve dienst gedeeltelijk of geheel.

Rechtsbijstand

Wij ondersteunen u bij een juridisch geschil met het UWV over de WIA. En bij een juridisch geschil tussen u en een werknemer over de verplichtingen tot re-integratie. Ook informeren we u over de gevolgen als een werknemer zijn verplichtingen vanuit de WIA of de arbeidsovereenkomst niet nakomt.

In de brochure WIA 0-tot-100 plan en de voorwaarden leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd bij een collectieve WIA-verzekering?

Ondanks de ruime dekking vergoeden wij niet alles. Bijvoorbeeld:

 • arbeidsongeschiktheid door opzet;
 • arbeidsongeschiktheid die te verwachten is binnen een half jaar na start van deelname aan de verzekering;
 • arbeidsongeschiktheid of ziekte bij de start van de verzekering of het dienstverband. De medewerker is pas verzekerd na 4 weken aaneengesloten werkverrichting;
 • een uitkering in de eerste 2 ziektejaren.

Loonsverhoging na ziekmelding telt niet mee bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. De hoogte is gebaseerd op het laatst verdiende loon voor ziekmelding.

In de voorwaarden leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Wat kost het?

Wat kost een collectieve WIA-verzekering?

Uw adviseur maakt graag een offerte op maat voor u. De premie hangt onder meer af van:

 • de WIA-verzekeringen en opties die u kiest;
 • uw bedrijfssector;
 • de opbouw van uw personeelsbestand.

De premie is minimaal € 250,- per jaar.

De uitkeringen aan uw werknemers zijn altijd belast. De premie is fiscaal aftrekbaar.

U betaalt de premie zelf. Of u houdt deze in op het brutojaarsalaris van uw werknemers. Uw werknemers betalen dan netto veel minder. Aan u de keuze.

Combineert u meerdere verzekeringen in het CompleetVerzekerd Mijn Personeel? Dan is uw premie extra scherp want uw korting kan oplopen tot 10%. Daarnaast betaalt u geen toeslag als u kiest voor termijnbetaling. Informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden en de voordelen.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel
Aanvullende Voorwaarden WGA-gatverzekering Plus
Aanvullende Voorwaarden WIA-aanvullingsverzekering onder 35% 
Voorwaarden Preventie- en re-integratieondersteuning 
Voorwaarden Rechtsbijstand

Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Mogelijk geldt voor u een andere versie. U vindt het juiste versienummer op uw polisblad. Informeer bij twijfel bij uw adviseur. Die helpt u graag en stuurt u de juiste versie als dat nodig is.
 
 

Veelgestelde vragen

Wat is het voordeel van een collectieve WIA-verzekering?

U geeft uw werknemers hiermee een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. U beslist zelf of u er als werkgever (gedeeltelijk) aan meebetaalt. Wij vragen uw werknemers geen medische waarborgen.

Hoe informeer ik mijn werknemers over de financiƫle gevolgen van arbeidsongeschiktheid?
Met de WIA-calculator berekenen uw medewerkers eenvoudig wat arbeidsongeschiktheid betekent voor hun inkomen.

Persoonlijk advies voor uw bedrijf?

Uw adviseur helpt u graag met een risicoanalyse voor uw bedrijf. En weet precies welke verzekeringsoplossingen van De Zeeuwse bij u passen. Zo kunt u verder met waar u goed in bent: ondernemen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur