Pensioen 1-2-3 laag 1

WGA-gat verzekering

Wat vindt u waar?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: 
1. Laag 1: de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling in het kort. Hier bent u nu.
2. Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. 
3. Laag 3: een voorbeeld van het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. 

 pensioen-1-2-3-laag-1

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Geen arbeidsongeschiktheid_

Uw werkgever sloot een WGA-gatverzekering voor u af. Wordt u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? En krijgt u een WGA-vervolguitkering? Dan heeft u met deze verzekering recht op een aanvulling van uw uitkering.

 Uitroepteken_

Wilt u meer weten over wat deze pensioenregeling u biedt? Kijk op www.dezeeuwse.nl/pensioen123 of vraag het pensioenreglement bij ons op

Ga naar laag 2 voor meer informatie over dit onderwerp.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Zeeuwse pensioen 123_19

Ouderdomspensioen. Mogelijk bouwt u ouderdomspensioen in een andere pensioenregeling.

 Zeeuwse pensioen 123_37

Partner- of wezenpensioen als u overlijdt. Mogelijk krijgt uw eventuele partner partnerpensioen vanuit een andere pensioenregeling die u heeft. En krijgen uw eventuele kinderen hieruit wezenpensioen.

Zeeuwse pensioen 123_59 

Arbeidsongeschiktheidspensioen als u binnen een halfjaar na deelname aan deze regeling arbeidsongeschikt wordt. En als uw gezondheidstoestand zodanig was dat u arbeidsongeschiktheid al kon verwachten.

Zeeuwse pensioen 123_59 

Arbeidsongeschiktheidspensioen als u ziek wordt nadat u uit dienst gaat bij de werkgever die Pensioen 1-2-3 voor u afsloot.

Ga naar laag 2 voor meer informatie over dit onderwerp.

Hoe bent u verzekerd?

Hoe bent u verzekerd?

Zeeuwse pensioen 123_62

Bij arbeidsongeschiktheid bent u in ieder geval op 2 manieren verzekerd:
1. Via de Nederlandse overheid. De WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen verzekert u van een arbeidsongeschiktheidsuitkering als u in Nederland werkt. Lees meer over de WIA op de website van het UWV
2. Via uw werkgever. In uw geval met uw Pensioen 1-2-3 die uw werkgever voor u afsloot.

Er is nog een derde optie: u regelt zelf een voorziening voor als u arbeidsongeschikt wordt.

Geen arbeidsongeschiktheid_ 

Bent u 2 jaar ziek en wordt u arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in de WIA. En krijgt u een WIA-uitkering. Er zijn 2 WIA-uitkeringen:

  1. De WGA-uitkering. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U bent gedeeltelijk of niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt.
  2. De IVA-uitkering. IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.

U krijgt een uitkering, maar uw inkomen gaat omlaag als u arbeidsongeschikt bent. De WGA-gat verzekering regelt de aanvulling op uw WGA-vervolguitkering.

Het verschil tussen uw inkomen onder de WIA-loongrens en het wettelijk minimumloon is tot 70% verzekerd.

De uitkering stopt als u 67 of 70 jaar wordt. Ook dit verschilt per regeling en hangt af van wat uw werkgever afsloot.

Ontvangt u eerder AOW? Dan stopt de uitkering als u AOW gaat ontvangen.

Wij hebben de afspraken met uw werkgever voor u vastgelegd in het pensioenreglement.

Zeeuwse pensioen 123_29 

Uw werkgever betaalt mogelijk geheel of gedeeltelijk de premie voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen.Informeer bij uw werkgever of en hoeveel hij betaalt. Als u zelf een deel van de premie betaalt, staat dat op uw loonstrook.

Ga naar laag 2 voor meer informatie over dit onderwerp.

Welke keuzes heeft u?

Welke keuzes heeft u?

Zeeuwse pensioen 123_13

U kunt stoppen met deelname aan deze regeling.

Ga naar laag 2 voor meer informatie over dit onderwerp.

Hoe zeker is uw uitkering?

Hoe zeker is uw uitkering?

 Zeeuwse pensioen 123_48

Krijgt u een WIA-verzekeringsuitkering? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  1. De uitkering blijft ieder jaar gelijk.
  2. De uitkering wordt ieder jaar verhoogd.

Wat voor u geldt, staat in uw pensioenreglement. Houd er rekening mee dat een gelijkblijvende uitkering invloed heeft op uw koopkracht. Over het algemeen wordt het leven jaarlijks duurder.

Zeeuwse pensioen 123_18 

Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van hoe arbeidsongeschikt u bent.

Ga naar laag 2 voor meer informatie over dit onderwerp.

Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

Zeeuwse pensioen 123_45

De Zeeuwse maakt kosten. Deze zijn nodig om de pensioenregeling uit te voeren.

Ga naar laag 2 voor meer informatie over dit onderwerp.

Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

Geen arbeidsongeschiktheid_ 

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Zeeuwse pensioen 123_46 

Als u wilt stoppen met deelname aan de regeling.

Zeeuwse pensioen 123_41 

Bekijk jaarlijks op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen u opbouwt. Let op: dit arbeidsongeschiktheidspensioen staat niet in uw pensioenoverzicht.

Zeeuwse pensioen 123_14 

Heeft u vragen? Wordt u arbeidsongeschikt? Of wilt u stoppen met deelname aan deze regeling? Neem dan contact op met uw werkgever.

Meer informatie over de regeling vindt u ook in laag 2.

Wilt u contact met ons opnemen? Mail ons of bel (0118)683 306. Wij helpen u graag!

Ga naar laag 2 voor meer informatie over dit onderwerp.