Pensioen 1-2-3 laag 2

WGA-gatverzekering

Wat vindt u waar?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen:

  1. Laag 1: de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling in het kort.
  2. Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. Hier bent u nu.
  3. Laag 3: een voorbeeld van het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. 
pensioen-1-2-3-laag-1 

Wat krijg u in deze pensioenregeling?

Geen arbeidsongeschiktheid_

Uw werkgever sloot een WGA-gatverzekering voor u af. Wordt u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? En krijgt u een WGA-vervolguitkering? Dan heeft u met deze verzekering recht op een aanvulling van uw uitkering.

Zeeuwse pensioen 123_25 

In uw reglement leest u wat u precies krijgt op grond van uw Pensioen 1-2-3. Wilt u het reglement ontvangen? Mail onsof bel (0118)683 306.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

 Zeeuwse pensioen 123_19

Ouderdomspensioen. Mogelijk bouwt u ouderdomspensioen in een andere pensioenregeling.

 Zeeuwse pensioen 123_58

Partner- of wezenpensioen als u overlijdt. Mogelijk krijgt uw eventuele partner partnerpensioen vanuit een andere pensioenregeling die u heeft. En krijgen uw eventuele kinderen hieruit wezenpensioen.

 Zeeuwse pensioen 123_59

Arbeidsongeschiktheidspensioen als u binnen een halfjaar na deelname aan deze regeling arbeidsongeschikt wordt. En als uw gezondheidstoestand zodanig was dat u arbeidsongeschiktheid al kon verwachten.

Was u direct voor de start van uw deelname al een halfjaar verzekerd voor arbeidsongeschiktheid met een vergelijkbare pensioenregeling? Dan krijgt wel een uitkering.

 Zeeuwse pensioen 123_59

Arbeidsongeschiktheidspensioen als u ziek wordt nadat u uit dienst gaat bij uw de werkgever die Pensioen 1-2-3 voor u afsloot.

Hoe bent u verzekerd?

Hoe bent u verzekerd?

Zeeuwse pensioen 123_62

Bij arbeidsongeschiktheid bent u in ieder geval op 2 manieren verzekerd:

1. Via de Nederlandse overheid. De WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen verzekert u van een arbeidsongeschiktheidsuitkering als u in Nederland werkt.

Bent u na 2 jaar ziekte nog minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan heeft u recht op een wettelijke WIA-uitkering. Het UWV bepaalt de hoogte van die uitkering en stelt vast in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Het kijkt daarbij naar welke mogelijkheden u nog heeft.

De WIA verdeelt arbeidsongeschikte mensen in 3 groepen:

  1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt.
  2. 35% tot 80% arbeidsongeschikt.
  3. 80% tot en met 100% arbeidsongeschikt.

Zie ook onderstaande afbeelding:

WIA_2 

Ook met een WIA-uitkering kan arbeidsongeschiktheid nog grote gevolgen hebben voor uw inkomen. Zelfs terugval tot onder bijstandsniveau is mogelijk. Bijvoorbeeld als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en geen werk vindt voor het deel dat u volgens het UWV nog wel kunt werken. Lees meer over de WIA op de website van het UWV.

2. Via uw werkgever. U heeft daarmee een WGA-gatverzekering. Voor een aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. U ontvangt ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van ons. Daarop ziet u hoeveel pensioen er is verzekerd. Heeft u via uw werkgever nog een andere regeling bij arbeidsongeschiktheid? Dan ontvangt u daarover apart bericht.

Er is nog een derde optie: u regelt zelf een voorziening voor als u arbeidsongeschikt wordt.

 Geen arbeidsongeschiktheid_

Als u na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u in de WIA terecht. In het begin krijgt u dan meestal een periode een aanvulling op uw loon tot 70 of 75% van uw oude loon. Als u na die periode minder dan 50% verdient van wat u volgens het UWV nog kan verdienen, ontvangt u een WGA-vervolguitkering. Die WGA-vervolguitkering is gelijk aan het minimumloon vermenigvuldigd met het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Dit is een forse teruggang in uw inkomen. De WGA-gatverzekering zorgt voor een aanvulling als u een WGA-vervolguitkering krijgt. Verzekerd is 70% van het verschil tussen uw inkomen onder de WIA-loongrens en het wettelijk minimumloon.

Krijgt u een WGA-vervolguitkering? Zolang u recht heeft op een WIA-uitkering ontvangt u van ons ook de verzekeringsuitkering. Uw verzekeringsuitkering stopt in ieder geval als u 67 of 70 jaar wordt. Ook dit verschilt per regeling en hangt af van wat uw werkgever afsloot.

Ontvangt u eerder AOW? Dan stopt de uitkering als u AOW gaat ontvangen.

U ontvangt uw verzekeringsuitkering maandelijks van uw werkgever. Als u uit dienst bent, betalen wij de uitkering rechtstreeks aan u.

Wij hebben de afspraken met uw werkgever voor u vastgelegd in uw pensioenreglement.

 Zeeuwse pensioen 123_29

Uw werkgever betaalt mogelijk geheel of gedeeltelijk de premie voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Informeer bij uw werkgever of en hoeveel hij betaalt. Als u zelf een deel van de premie betaalt, staat dat op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u?

Welke keuzes heeft u?

 Zeeuwse pensioen 123_13

U kunt stoppen met deelname aan deze regeling. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen uitkering van ons vanuit deze regeling.

Hoe zeker is uw uitkering?

Hoe zeker is uw uitkering?

 

Zeeuwse pensioen 123_48 

Krijgt u een WIA-verzekeringsuitkering? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  1. De uitkering blijft ieder jaar gelijk.
  2. De uitkering wordt ieder jaar verhoogd.

In uw pensioenreglement staat wat voor u geldt. Houd er rekening mee dat een gelijkblijvende uitkering invloed heeft op uw koopkracht. Over het algemeen wordt het leven jaarlijks duurder.

 Zeeuwse pensioen 123_18

De hoogte van uw verzekeringsuitkering hangt af van hoe arbeidsongeschikt u bent:

  • Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan is het uitkeringspercentage 100% van het verzekerde bedrag.
  • Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een deel van het verzekerde bedrag.

Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen uitkering. Hoe dit precies is geregeld, staat in uw pensioenreglement.

Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

 Zeeuwse pensioen 123_45

De Zeeuwse maakt kosten. Deze zijn nodig om de pensioenregeling uit te voeren. De kosten zijn 20% van de premie. Dit heeft geen invloed op de hoogte van uw uitkering.

Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

Geen arbeidsongeschiktheid_

Wordt u ziek en kunt u niet werken? Ga zo snel mogelijk naar een bevoegd arts en laat u behandelen. Schakelt uw werkgever de arbodienst of een andere deskundige in om uw herstel te begeleiden? Dan werkt u hieraan mee. En uiteraard doet u er alles aan om zo spoedig mogelijk te herstellen. Zodat u weer kunt gaan werken.

 Zeeuwse pensioen 123_46

Als u wilt stoppen met deelname aan de regeling. Geef dit dan door aan uw werkgever. Die geeft dit dan door aan ons.

Zeeuwse pensioen 123_41 

Bekijk jaarlijks op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen u opbouwt. Let op: dit arbeidsongeschiktheidspensioen staat niet in uw pensioenoverzicht.

 Zeeuwse pensioen 123_14

Heeft u vragen? Wordt u arbeidsongeschikt? Of wilt u stoppen met deelname aan deze regeling? Neem dan contact op met uw werkgever.

Wilt u contact met ons opnemen? Mail ons of bel (0118)683 306. Wij helpen u graag!