Verzuimverzekering met arbodienstverlening voor winkeliers

Met de verzuimverzekering met arbodienstverlening van De Zeeuwse bent u verzekerd van loondoorbetaling van uw zieke medewerker. Ook kunt u rekenen op effectieve verzuimbegeleiding.

Wat is een verzuimverzekering?

Als uw medewerker ziek wordt, heeft dit gevolgen voor u als werkgever. Zo bent u niet alleen een vaste kracht kwijt, maar bent u ook verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en re-integratie van uw zieke medewerker. Een ziekteverzuimverzekering met arbodienstverlening scheelt u een hoop geld en gedoe. Wij regelen in dit geval de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie.
In het kort

Wat valt er onder de verzuimverzekering met arbodienstverlening? 

Wel verzekerd

  • Uitkering voor (verplicht) doorbetaald loon
  • Rechtsbijstand bij geschil over verzuim of re-integratie
  • Hulp om verzuim te voorkomen en beperken. Budget tot € 500,- bij dreigende uitval en tot € 4.000,- voor re-integratie per medewerker.
  • Ontvangt u een boete vanwege de poortwachterwet? Dan vergoedt de arbodienst deze boete.
  • Overlijdensuitkering in het geval uw arbeidsongeschikte werknemer overlijdt

Niet verzekerd

  • De werknemer is al ziek of arbeidsongeschikt wanneer de verzekering start. Wanneer er sprake is van een verzekering hiervoor, dan valt medewerker vaak nog onder deze verzekering.
  • Wanneer bij de start van de verzekering al voorzien kon worden dat de werknemer vanwege slechte gezondheid arbeidsongeschikt zou worden.
  • Bij een loon boven € 125.000,-. Dit is het grensbedrag dat u kunt verzekeren per werknemer.

Wat kost een verzuimverzekering voor winkeliers?

De premie hangt af van meerdere factoren: de branche, het personeelsbestand, het verzuim van uw werknemers en de gekozen dekking.

Premievoorbeeld

Detailhandel
Soort bedrijf
Kledingwinkel
Aantal personeelsleden
9
Gemiddelde leeftijd 
38
Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 3 jaar
2%
Gemiddelde jaarloonsom 
€ 160.000,-

Premievoorbeeld

Detailhandel
Soort bedrijf
Kledingwinkel
Aantal personeelsleden
9
Gemiddelde leeftijd 
38
Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 3 jaar
2%
Gemiddelde jaarloonsom 
€ 160.000,-

Premievoorbeeld

Soort bedrijf
Aantal personeelsleden
Gemiddelde leeftijd 
Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 3 jaar
Gemiddelde jaarloonsom 

Voorbeeld bij tien dagen eigen risico en uitkering van 70% van het loon tijdens de hele loondoorbetalingsduur van twee jaar. De situatie van uw bedrijf is uniek. Benieuwd welke premie precies voor u geldt? Of welke keuzes u kunt maken en hoe deze uw kosten beïnvloeden? Dan kunt u terecht bij onze adviseurs. Een adviseur helpt u graag met een offerte op maat!

Keuze uit arbodiensten

Kiest u voor een verzuimverzekering met arbodienstverlening? Dan krijgt u de keuze uit de arbodiensten ArboNed en Perspectief waarmee wij samenwerken. Wanneer u voor een van deze twee arbodiensten kiest, dan ontvangt u budgetten voor preventie en re-integratie. Kiest u liever zelf een arbodienst? Ook dat is mogelijk! In dit geval ontvangt u alleen geen gegarandeerde budgetten voor preventie en re-integratie. Voor de re-integratiekosten kijken we of de baten hoger zijn dan de kosten. Op basis hiervan bepalen we of we meebetalen. Daarnaast vergoeden we geen boete als u niet voldoet aan de wet verbetering poortwachter.
Verzuim-arbodienst

Persoonlijke verzuimbegeleiding

Een verzuimcoach helpt bij het voorkomen en beperken van verzuim. Ook geeft de verzuimcoach advies over preventie en re-integratie. Hieronder valt bijvoorbeeld het regelen van kosteloze juridische bijstand bij geschillen over de loondoorbetalings­plicht. Verder is het mogelijk om gebruik te maken van diensten en trainingen uit onze Preventiezaak. Deze bieden handvaten om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Verzuim-persoonlijke-begeleiding

De voordelen

Uw wens centraal

Het is mogelijk om de verzuimverzekering voor uw bedrijf af te sluiten op basis van uw eigen wensen. Zo heeft u de keuze bij het bepalen van uw eigen risico en verzekeren van oproepkrachten.

Persoonlijke begeleiding

Onze ziekteverzuimverzekering biedt naast verzuimbegeleiding van de arbodienst ook een persoonlijke verzuimcoach. Deze coach ondersteunt u bij het voorkomen en beperken van verzuim.

Budget voor preventie en re-integratie

Met onze budgetten voor preventie en re-integratie voorkomt u niet alleen ziekteverzuim, maar krijgt u ook ondersteuning om uw zieke medewerker weer aan de slag te helpen.

Veelgestelde vragen over de verzuimverzekering

Meer veelgestelde vragen over de verzuimverzekering

MKB Verzuim Ontzorg Verzekering

iconLees meer over deze speciaal voor het MKB ontwikkelde verzuimverzekering.

MKB Verzuim Ontzorg Verzekering